Hva er best – ansette selgere fast eller bruke bemanning?

Som rekrutteringsbyrå tilbyr Dreamwork begge alternativer. Vi kan derfor gi deg en nøytral oversikt over hva du burde velge.

Når du trenger nytt blod til selgerstaben din, har du i utgangspunktet tre muligheter: Du kan gjøre ansettelsesprosessen selv, få et byrå til å hjelpe deg (men ansette fast), eller å leie inn selgerne som vikarer.

Vi har tidligere skrevet om hvordan vi finner fram til de beste kandidatene, og du står selvfølgelig fritt til å ta rådene derfra og teste dem ut selv. Samtidig vil et rekrutteringsbyrå ha større kapasitet og ekspertise for å finne fram til gode kandidater, så det er gode grunner til å få ekstern hjelp enten du vil bemanne eller rekruttere.

Hvorfor rekruttere selgere fast via byrå?

Velger du å ansette selgerne (eller andre salgsrelaterte stillinger) fast, er det først og fremst byråets ekspertise som er fordelen. Du slipper å bruke arbeidstimer på å skrive annonser, fintråle LinkedIn, intervjue, teste og analysere, og kan også regne med at de profesjonelle rekruttererne i byrået vil ha lettere for å sile klinten fra hveten. De har dessuten tilgang på egne verktøy for å finne fram til kandidater, som er for dyre dersom ikke du jobber fulltid med rekruttering.

Med Dreamwork vil du kunne sette en tydelig kravspesifikasjon sammen med oss, og deretter lene deg tilbake før et endelig møte med 2–3 idealkandidater til slutt.

Mange velger å ansette selgerne fast med én gang, for å låse dem ned som del av bedriften, og øke graden av tilhørighet de føler. I så fall ender forholdet ditt til rekrutteringspartneren så fort de nye selgerne er på plass, og du tar arbeidsgiveransvaret selv.

En slik rekrutteringsprosess kan være rask eller ta litt lenger tid, avhengig av hvor mye spesialkompetanse du leter etter. Dersom tid er en viktig faktor, kan det hende du er tjent med å bemanne stillingen i første omgang.

Bemanning – en slags ekspressløsning

Velger du å bemanne, betyr det at du leier inn selgere som er ansatt via Dreamwork, for en viss periode. I så fall er det Dreamwork som har arbeidsgiveransvaret, og står for oppgaver som lønnsutbetaling, medarbeidersamtaler og så videre. Det koster derfor litt ekstra, men ikke så mye at det pleier å være utslagsgivende for valget.

En bemanningsperiode er typisk mellom fire og seks måneder lang, og som regel anbefaler vi at du legger opp til fast ansettelse i enden, dersom ikke noe annet er eksplisitt avtalt. Den absolutte overvekten av selgere vi leier ut til bedrifter blir ansatt ved endt vikariat.

Det tar ofte kort tid å fylle en bemanningsstilling, og vi regner vanligvis med å kunne få på plass en kandidat for deg på rundt to uker. Bemanning er derfor et vanlig valg ved plutselig sykemelding, eller i fellesferien. Mange velger også å bemanne en stilling midlertidig, mens de samtidig leter etter en høyere kvalifisert kandidat å ansette fast.

Permitteringer og feilansettelser

Nå er det slik at den siste tiden har vært veldig usikker for mange bedrifter, og det kan oppstå plutselige behov for permitteringer i mye større grad enn før. Dersom du leier inn selgerne via Dreamwork, er det også vi som tar oss av permitteringssamtaler om det skulle bli aktuelt.

Det positive i en slik situasjon er at selgerne fremdeles vil være ansatt hos oss, selv om du blir nødt til å permittere dem. Du står altså friere til å gi slipp på vikarer du ikke lenger har behov for eller økonomisk mulighet til å beholde, ettersom de har et sikkerhetsnett: Vi finner en ny stilling til dem.

Skulle du være så uheldig å få på plass en selger som ikke lever opp til forventningene, er det enklere å takke nei etter at bemanningsperioden er over. Det betyr ikke at du skal tenke på bemanning som en slags prøveløsning, men du slipper å gå gjennom en mengde advarsler og drøftelsesmøter med en ansatt som ikke drar sin del av lasset.

Så, hva burde du velge?

Dersom du ønsker deg:

  • Spesialkompetanse, og er villig til å bruke tid på å finne det,
  • Et langvarig ansettelsesforhold med høyere lojalitet,
  • Å ikke være bundet til et langsiktig forhold til rekrutteringspartneren din, burde du vurdere rekruttering.

Dersom du ønsker:

  • Å fylle stillingen raskt,
  • Å kun ansette for et gitt tidsrom,
  • Å stå friere til å permittere eller ende kontrakten, burde du vurdere bemanning.

I begge tilfeller vil du kunne få tak i høyt kvalifiserte selgere, som kan hjelpe deg med å nå salgsmålene dine. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale, dersom du ønsker videre veiledning.

Last ned gratis verktoy