Vikarbyrå

Vi er spesialister på bemanning og innleie av medarbeidere innen kommersielle stillinger til private bedrifter i hele landet. Dreamwork fungerer som rådgivere for å sikre at kompetansebehovet dekkes gjennom fast- eller midlertidig ansettelse.

Vikarbyrå oslo
Play Video

Talent Sourcing Manager, Maria Katarina Cederbrand, og Head of Talent Aquisition, Suada Hadzalic, forklarer hvordan Dreamwork jobber med vikartjenester

Hva gjør et vikarbyrå?

Et vikarbyrå har spesialisert seg på å fylle ledige midligertidige stillinger og finne kandidater som søker midlertidig arbeid. Ofte er dette et behov som oppstår i bedrifter i travle- eller sesongbaserte perioder. For kandidater, eller jobbsøkere, kan det være en fin måte å få en fot inn på arbeidsmarkedet, med mulighet til å kanskje få en permanent stilling etter hvert.

Våre rådgivere i Dreamwork har ulik yrkesbakgrunn, hvilket gjør at vi forstår kompetansebehovet og fagspråket til kundene våre. For å finne de talentene som er riktig for deg, er man nødt til å kunne fagområdet det er snakk om, og det er her vi skiller oss ut fra våre konkurrenter.

Mange av våre rådgivere har over 10 års erfaring fra salg og salgsledelse, og brenner virkelig for faget noe som gjør at de vet hva de skal se etter når de skal finne riktig kandidat til riktig stilling. For å finne riktige kandidater jobber vi proaktivt med søk av kandidater ved hjelp av godt etablerte metoder, samtidig som vi bruker andre innovative metoder.

For deg som jobbsøker, kan det å bruke et vikarbyrå gi deg den fordelen at du ofte kan finne deg en jobb relativt fort. Samtidig er dette en fin måte til å få en fot inn i døren, og eventuell mulighet til en fast stilling eller en helt spesifikk erfaring. Vi følger også opp hver eneste kandidat, og har jevnlige oppfølgingssamtaler for å sikre deg din utvikling. For arbeidsgivere kan det gi deg en fleksibilitet ved å leie inn en vikar hvis du er usikker på om du trenger permanent arbeidskraft eller ikke.

Dreamwork Retail
Dreamwork

Hvordan jobber Dreamwork med vikartjenester?

Vi i Dreamwork er alltid på utkikk etter nye flinke medarbeidere for våre kunder, og vi rekrutterer til mange ulike bransjer og fagområder innen privat sektor. Gjennom systematisk og strategisk bruk av vår markedsforståelse, kandidatforståelse, målrettede markedsaktiviteter og sosiale medier tiltrekker vi oss kandidater. Deretter finner vi de rette kandidatene til din bedrifts behov, ved å sette oss inn i bedriftens verdier, ambisjoner og arbeidsmiljø. Enten du er ute etter vikarer med høy kompetanse innen sitt fagfelt, eller om du er ute etter vikarer som er helt i startfasen av sin karriere.

Hvilke bransjer leverer Dreamwork vikarer til?

Som nevnt, leverer vi vikarer til ulike fagområder, og her kommer er kort oppsummering hvilke fagområder vi har spesialisert oss innen.

  • Salg og markedsføring: Markedet har et kontinuerlig behov for gode ressurser innen fagfeltene salg, kundeservice og varehandel, og vi jobber derfor målrettet for å opprettholde den jevne tilstrømningen av dyktige kandidater.
  • Bank finans og forsikring: Behovet for ressurser innen bank-, finans og forsikringsbransjen er økende, og bransjen er i endring og det samme er oppgavene i de ulike rollene. Derfor er det en fordel av vi besitter kompetansen som kreves, for å bistå med riktige kandidater.
  • Executive search: For å identifisere og kvalitetssikre kandidater til lederroller, og roller der spesialkompetanse er avgjørende for bedriftens virksomhet, er forretningsforståelse og kompetanse innen strategisk og operativt arbeid en forutsetning. Rådgiverne våre har lang ledererfaring fra forskjellige bransjer og, bred erfaring fra rekruttering av mellom- og toppledere.
  • Økonomi og regnskap: For å være dyktig innen dette fagfeltet er det essensielt at medarbeideren har bred kompetanse da økonomi og regnskap er i kraftig teknologisk utvikling. Vi bistår våre kunder med å skaffe den riktige kandidaten til stillinger i alle kategorier innen økonomi og regnskap.
  • Kontor og administrasjon: Dette fagfeltet omfatter svært mange forskjellige arbeidsoppgaver og roller. Vi gjør en detaljert analyse av hver rolle og bistår våre kunder med å avdekke kompetansebehov spesifikt for den enkelte stilling.
  • IT: IT-sektoren har en konstant høy etterspørsel etter dyktige og spesialiserte kandidater. Dreamwork hjelper med å bemanne stillinger i alt fra små, lokale bedrifter og konsulenthus, til store globale konsern som er ledende innen teknologi.
  • Sosiale medier: Vi lever i en tid hvor sosiale medier er avgjørende for bedrifters merkevare, forretningsprosesser og resultater. Derfor hjelper vi i Dreamwork våre kunder med å knytte til seg ressurser som er nødvendig for å løfte bedriften til det tidsriktige kompetansenivået.
Dreamwork Search & Selection

Skal du ansette nye medarbeidere?

Våre dyktige rådgivere er alltid tilgjengelige og klare for å bistå med å finne de beste kandidatene innenfor alle fagfelt.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat om deres vikarbehov.

Hvis du allerede er ansatt som vikar i Dreamwork og trenger informasjon om lønn og andre nyttige ting kan du se her.