For vikarer

Fra vårt hovedkontor i Oslo leverer vi kandidater til hele landet, fra Bodø i nord til Lindesnes i Sør. Vi i Dreamwork har spesialisert oss i kommersielle stillinger innen privat sektor.

Har du behov for rekruttering, hjelper vi bedrifter med alle slags ansettelser, bĂĄde store og smĂĄ.

For vikarer

Når og hvordan får jeg lønn?

Vi kjører lønn etter avtalt tidsintervall. Lønnen er basert på timer du har registrert digitalt. For at du skal motta riktig lønn til rett tid må følgende forutsetninger oppfylles:

 1. Vi mĂĄ ha mottatt timelister digitalt.
 2. Timelistene må alltid være levert innen mandag klokken 12.00
 3. Gyldig kontonummer må være oppgitt til oss. Dersom du ikke har bankkonto blir lønnen sendt deg på utbetalingskort, som blir sendt pr. post og vil dermed ta lengre tid.
 4. Adresse og mail endring må meldes umiddelbart, slik at du kan motta lønnsslipp.
For vikarer

Nyttige linker

 • Fellesforbundet.no – Arbeidstaker organisasjons for bygg og anlegg
 • Nav.no – Informasjon om sykepenger, arbeidsledighetstrygd og andre trygdeytelser
 • Udi.no – Informasjon om opphold og arbeidstillatelse
 • Politiet.no – Politiets hjemmesider
 • Altinn.no – Informasjon om skatt og d-nr / personnummer
 • Nyinorge.no – Ny i Norge tar sikte pĂĄ ĂĄ gi arbeidsinnvandrere viktig informasjon om det norske samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter, praktiske rĂĄd og tips.
 • Arbeidstilsynet.no – Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet.
 • Taxnorway.no – Informasjon om skatt / Skatteetatens internasjonale sider