For vikarer

Fra vårt hovedkontor i Oslo leverer vi kandidater til hele landet, fra Bodø i nord til Lindesnes i Sør. Vi i Dreamwork har spesialisert oss i kommersielle stillinger innen privat sektor.
Har du behov for rekruttering, hjelper vi bedrifter med alle slags ansettelser, både store og små.

Vikarer

Når og hvordan
får jeg lønn?

Vi behandler lønn i henhold til avtalt tidsramme. Kompensasjonen er basert på digitalt registrerte timer. For å få rett lønn til rett tid må følgende vilkår være oppfylt:

Timeliste
Vi må ha mottatt timelister digitalt.
Levering
Timelistene må alltid være levert innen mandag klokken 12:00
Betaling
Vennligst oppgi et gyldig kontonummer. Dersom du ikke har bankkonto, vil lønnen bli sendt til deg på betalingskort, som sendes i posten og derfor vil det ta lengre tid.
Endring
Adresse og mail endring må meldes umiddelbart, slik at du kan motta lønnsslipp.

Nyttige lenker

Politiet

Offisiell nettside til norsk politi

Politiet.no

Fellesforbundet

Arbeidstaker organisasjons for bygg og anlegg
g

Fellesforbundet.no

Altinn

Informasjon om skatt og d-nr / personnummer

Altinn.no

Arbeidstilsynet

Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet.

Arbeidstilsynet.no

Udi

Informasjon om opphold og arbeidstillatelse

Udi.no

Nav

Informasjon om sykepenger, arbeidsledighetstrygd og andre trygdeytelser

Nav.no

Taxnorway

Informasjon om skatt / Skatteetatens internasjonale sider

Taxnorway.no

Nyinorge

Ny i Norge tar sikte på å gi arbeidsinnvandrere viktig informasjon om det norske samfunnet, med opplysninger fra offentlige etater om rettigheter og plikter, praktiske råd og tips.

Nyinorge.no