Dreamwork Assessment

Dreamwork er en ledende leverandør av psykometrisk vurdering, og er sertifisert i å benytte personlighetsanalysene og evnetestene.

Assessment

Gjennom Dreamwork Assessment bruker vi ulike verktøy for å skreddersy effektivitet og målbarhet i rekrutteringsprosessen. Vi gir deg bedre forutsetninger for å lykkes.

Få innsikt om menneskene som jobber for deg

Man kan jobbe med Dreamwork Assessment på flere områder, både ved nyansettelser og ved utvikling av eksisterende team. I en ansettelsestest blir analysen brukt for å få en dypere innsikt i flere områder; Sosiale egenskaper, beslutningstakning, emosjonell stil, motivasjon og kultur. Ved utvikling av eksisterende team kan Dreamwork Assessment brukes for å videreutvikle de ansatte, og optimalisere lederstilen.

Innsiktrapport

Gir en oversikt over kandidatens personlighet. Her får du en grunnleggende forståelse for hvordan kandidaten samhandler med andre mennesker, hvilken kultur som er viktig, og hva som motiverer.

Rapport for teamstyrke

Denne rapporten viser hvilke personer som mest sannsynlig er lagspillere. Rapport er nyttig på et overordnet nivå for å vurdere egne team, skape større bevissthet om hvordan de påvirker andre.

Onboarding-rapport

Rapport basert på personlighetsanalysen. Gir en "instruksjonsmanual" for nyansatte. Onboarding er en helt ny måte, du har nå et verktøy for å få en ny medarbeider i gang på best mulig måte. Den legger vekt på ansattes motivasjonsfaktorer og tilbakemeldingens rolle.

Intervjurapport

Dette er en rapport for personer som ikke er spesialiserte på intervjuer. Her får du ferdige spørsmål som er relevante å stille kandidaten basert på resultatene av
personlighetsanalysen.

Salgsrapport

I denne rapporten blir man vurdert opp mot en ordinær salgsprosess, og hvordan kandidaten vil lykkes som selger. Man kan se om dette er en relasjonsbygger, eller om personen er best på nysalg osv.

Play Video

Dag Armand Iversen (COO) og Maria Katarina Cederbrand (Talent Sourcing Manager) forteller om Dreamwork Assessment

Om Clevry og Dreamwork

I mer enn 25 år har Clevry (tidligere Criterion) bygget opp et renommè som ledende leverandør av produkter og teknologi innen forretningspsykologi. Clevry har spesialisert seg innen leveranse av fleksibel psykometrisk teknologi, allsidig 360-tilbakemeldingstjenester og innovative vurderingsaktiviteter online.

Dreamwork Assessment skiller seg ut fra mengden ved å fokusere på kandidaterfaring gjennom å sette strenge krav til sine utvalgte partnere innen rekrutteringsbransjen. Assessments praktiske, kreative og fleksible design, gir resultater som utgjør en forskjell for organisasjonen.

Om-clevry

Evnetester

I tillegg til dette tilbyr også Dreamwork Assessment evnetester. Her har man mulighet til å se på tallforståelse, logisk sans og evne til verbal resonnering. Dette kan være nyttige verktøy i enkelte rekrutteringsprosesser, spesielt stillinger på et høyere nivå, eller hvor stillingen krever teknisk kompetanse.