Second Opinion

En second opinion hos Dreamwork er for bedrifter som har gjennomført en rekrutteringsprosess, for å få en habil tredjepartsvurdering av sine finalekandidater

Second opinion rekruttering
Second opinion oslo

Hvordan bruke Second Opinion?

Det er flere årsaker til at mange arbeidsgivere velger å benytte seg av denne tjenesten levert av Dreamwork. Noen av disse er:

 • Mangel på egne verktøy for personlighetsanalyse og/eller evnetesting.
 • Inhabilitet knyttet til aktuelle kandidater. 
 • Ønske om en vurdering av kandidaten(e) sett fra utsiden, og gjennomført av spesialister innenfor rekrutteringsfaget. 
 • Ønske om å spare bruk av egen tid i sluttfasen av en rekrutteringsprosess. 

Også for denne tjenesten vil hvert oppdrag tilpasses deg som kunde, og den aktuelle stillingen.  

For å oppnå et optimalt resultat, gjennomgår vi derfor stillingens innhold (ansvar, myndighet og oppgaver), krav og forventninger til kandidaters mellommenneskelige egenskaper og faglige ferdigheter, samt forventninger til resultater i stillingen. 

Hvordan foregår Second Opinion hos Dreamwork?

Vi tar informasjon og forutsigbarhet på alvor, og når vi er trygge på at vi har en felles forventning til resultatet, etableres det derfor en kommunikasjonsplan. Vi vil holde deg forløpende oppdatert på fremdrift og eventuelle funn som gjøres under arbeidet med kandidaten(e). 

Vi vil også, i samarbeid med deg, etablere en tidsplan for gjennomføring av følgende delprosesser: 

 • Innledende samtale/intervju med kandidaten(e) 
 • Psykometrisk personlighetsanalyse og eventuelle ferdighetstester 
 • Dybdeintervju basert på analyserapporter, og tilbakelesning av disse til kandidat(er) 
 • Referanseintervjuer med skriftlig rapport 
 • Overlevering av rapport/resultat til deg som kunde 

En full second opinion inkluderer alle prosesstegene ovenfor, men det er også mulig å bestille enkelte delprosesser. Du kan gjerne bestille kun personlighetsanalyse/evnetest, eller kun referanseintervjuer dersom det dekker ditt behov best.

Second opinion
Second opinion bemanning

Hva koster det å bruke Second Opinion hos Dreamwork?

Pris for second opinion vil være avhengig av flere ting. Når vi gir deg et tilbud, vil vi, blant annet, vurdere: 

 • Hvor stor del av prosessen du ønsker at vi skal gjennomføre. 
 • Hvor omfattende du ønsker at personlighetsanalyser og/eller evnetesting skal være. 
 • Hvor mange kandidater du ønsker at vi skal vurdere. 

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi fortelle deg mer om second opinion, gi deg noen gode råd om prosessen, og eventuelt gi deg et tilbud som dekker akkurat ditt behov. 

Dreamwork som din samarbeidspartner

Dreamwork er en lidenskapelig, innovativ og profesjonell samarbeidspartner, og har lang yrkeserfaring innen en rekke fagområder. Dette innebærer blant annet at vi følger dere på hvert eneste steg av rekrutteringsprosessen. Vi vil også bidra til å forhindre feilansettelser, og legger sjelen i å finne den beste medarbeideren til din bedrift. Rådgiverne våre jobber proaktivt med ulike verktøy for å komme i kontakt med de beste kandidatene og har over 100 intervjuer i uken, hvilket vil si at vi ofte kan levere rett kandidat på kort tid om det er ønskelig.

Vi bruker verktøyet Dreamwork Assessment i rekrutteringsarbeidet, som analyserer soft skills. Soft Skills, eller myke ferdigheter, måler ferdigheter som tilhører kandidatens personlighet. Ved å teste kandidaten på denne måten, henter vi ut et sett med rapporter som vi bruker til å skrive en analyse av kandidaten, som deretter brukes som basis i dybdeintervju. Dette gjør også at man får et bedre bilde av kandidaten som en helhetlig person før man gjør en eventuell ansettelse. Hvilket gjør at dere som bedrift har bedre forutsetninger for å lykkes med rekrutteringen på første forsøk.
 Hvis du er nysgjerrig på hvordan rapportene ser ut kan du laste ned denne eksempelrapporten. Alle rådgiverne er sertifiserte i å bruke og tolke personlighetsanalysene (og eventuelle evnetester), med jevnlig kursing hos vår leverandør.

Dreamwork

Skal du ansette nye medarbeidere?

Dreamwork kan også bidra med støtte og opplæring hvis dere ønsker å gjennomføre rekrutteringsprosessen ved bruk av interne ressurser.

Ta kontakt med oss for en uformell samtale om deres rekrutteringsbehov.