Rekruttering

Har du et behov for nye medarbeidere, men sliter med rekrutteringsprosessen? Det kan ofte være både tidkrevende og utfordrende å vite hvor man skal starte. Fra vårt hovedkontor i Oslo leverer vi rekrutteringstjenester over hele landet.

Er du på jakt etter drømmekandidaten? Da kan vi hjelpe deg!

Rekrutteringsbyrå
Play Video

Chief talent sourcer: Eivind Namløs forklarer hvordan Dreamwork jobber med rekruttering

Hva gjør et rekrutteringsbyrå?

Ganske enkelt hjelper et rekrutteringsbyrå deg med å finne den rette medarbeideren til din bedrift.

I motsetning til bemanning, blir kandidaten fast ansatt i din bedrift. Rekruttering inkluderer hele prosessen fra behovet oppstår til kandidaten er på plass i bedriften. Det vil si at rekrutteringen innebærer behovsavklaring, utlysning av stillingen, behandling av søknader og søkere, utvelgelse og den endelige ansettelsen. Ved å ha en grundig og gjennomtenkt rekrutteringsprosess, kan du være trygg på at du finner rett person for jobben, og dermed styrke bedriftens kompetanse.

Vi kan hjelpe med å finne kandidater som både er i startfasen av sin karriere, og de som har høy kompetanse innen sitt fagfelt. Grunnet vårt proaktive søk og innovative metoder har vi alltid kandidater tilgjengelig innen svært mange ulike fagfelt, fra salg og markedsføring til bank, finans og forsikring, executive search, økonomi og regnskap, kontor og administrasjon, IT og sosiale medier.

Gjor
Hvordan-jobber

Hvordan jobber Dreamwork med rekruttering?

For å levere et optimalt resultat til deg, skreddersyr og tilrettelegger vi hvert oppdrag for hver eneste kunde.

Normalt starter rekrutteringsprosessen med at vi har en samtale for å kartlegge rekrutteringsbehovet ditt, da det er viktig for oss at vi forstår akkurat hva du og din bedrift har behov for. Videre setter vi oss inn i bedriftens historie, fremtidsmål, forretningsmål, struktur og strategi, slik at vi får en trygg og solid ramme og jobbe ut ifra.

Deretter utvikler vi en kravspesifikasjon i samarbeid med dere, hvilket vil si at vi klarlegger hvilken kompetanse og personlige egenskaper dere ønsker at den aktuelle medarbeideren skal ha. I tillegg kartlegger vi hva dere mener skal til for å lykkes i stillingen, eventuelle utfordringer og hvordan bedriften måler suksess. Når alt dette er gjort, utarbeider vi en kandidat- og stillingsprofil som vi bruker videre i arbeidet med å finne rett kandidat.

Etter vi har funnet aktuelle kandidater og screenet disse, starter intervjuprosessen med de beste. Alt etter hva vi har blitt enige om, kan disse gjøres av oss eller dere. Vi kan også kjøre intervju sammen med dere. Det kommer an på hva dere måtte ønske.

Dreamwork som din rekrutteringspartner

Vi er en lidenskapelig, innovativ og profesjonell samarbeidspartner. Med lang yrkeserfaring innen kommersielle stillinger har vi spesialisert oss innen disse bransjene. Vi følger dere gjennom hvert eneste steg av rekrutteringsprosessen og vil også bidra til å forhindre feilansettelser, og legger sjelen i å finne den beste medarbeideren til din bedrift. Rådgiverne våre jobber proaktivt med ulike verktøy for å komme i kontakt med de beste kandidatene og har over 100 intervjuer i uken, hvilket vil si at vi ofte kan levere rett kandidat på kort tid om det er ønskelig.

Vi skiller oss fra andre konkurrenter ved at vi, blant annet, bruker et verktøy som kalles Dreamwork Assessment, som analyserer soft skills. Soft Skills, eller myke ferdigheter, måler ferdigheter som tilhører kandidatens personlighet. Ved å teste kandidaten på denne måten, henter vi ut et sett med rapporter som vi bruker til å skrive en analyse av kandidaten, som deretter brukes som basis i dybdeintervju. Dette gjør også at man får et bedre bilde av kandidaten som en helhetlig person før man gjør en eventuell ansettelse. Hvilket gjør at dere som bedrift har bedre forutsetninger for å lykkes med rekrutteringen på første forsøk.
 Hvis du er nysgjerrig på hvordan rapportene ser ut kan du laste ned denne eksempelrapporten. Alle rådgiverne er sertifiserte i å bruke og tolke personlighetsanalysene (og eventuelle evnetester), med jevnlig kursing hos vår leverandør.

Assessment

La oss finne drømmekandidatene!

Dreamwork kan bistå deg med deler eller hele rekrutteringsprosessen.

Fyll ut kontaktskjema, så hjelper vi deg med å avklare ditt rekrutteringsbehov.