Vil du jobbe hos noen av Norges beste arbeidsplasser?

Dreamwork Academy er et spennende karriereløp

for de som er ferdig med vgs, nyutdannede

eller de som ønsker en karriereendring

Bemanningsbyråoslo

Vi hjelper kundene våre

med å finne drømmekandidatene og

kandidatene med å finne drømmejobben!

Play Video

HR-sjef Martin Buer og avdelingsleder Suada Hadzalic forklarer hva Dreamwork Academy er

To kvinnelige ansatte rekrutterere i Dreamwork diskuterer Dreamwork Academy

Hva får du i Dreamwork Academy?

Unikt og spennende karriereløp som hjelper deg med å finne drømmejobben innen våre fagområder

Dyktige rådgivere som følger deg gjennom hele prosessen

Muligheten til å jobbe hos noen av Norges beste arbeidsplasser

Jevnlige tilbakemeldinger, oppfølging og veiledning på vei mot ditt karrieremål

Karriereløp

Enkelt og oversiktlig

1-2 år
En første fulltidsstilling. Utdanning og deltidsjobb.
2-5 år
Utviklingssamtale. Progresjon. Neste karrieretrinn.
5-10 år
Utviklingssamtale. Ytterligere bratter i karrieren.
Play Video

«Det jeg er mest fornøyd med i samarbeid med Dreamwork er den tette og
personlige oppfølgingen, som gjorde at jeg følte jeg ble sett og tatt vare på»

Vi hjelper deg med å finne dine styrker!

I Dreamwork Academy bruker vi personlighetsanalyser for finne din foretrukne arbeidsstil,

og hjelpe deg å kartlegge din karrierevei. Myke ferdigheter handler om ferdighetene knyttet til

personligheten din. Det er dine personlige egenskaper og styrker som bidrar til å påvirke

dine handlingsmønstre på jobben. Gjennom Dreamwork Assessment kartlegger man samarbeids-

og beslutningsevne, forhold til arbeidsoppgaver, foretrukne kultur og motivasjon,

og til slutt hvordan man reagerer emosjonelt i ulike situasjoner på jobben.

Kvinnelig ansatt rekrutterer i Dreamwork ler og snakker om Dreamwork Academy sitt karriereløp

Din trivsel er viktig for oss

Det viktigste for oss er deg! Våre rådgivere er opptatte av at du skal lykkes og oppnå dine drømmer i karrieren. Derfor har vi hyppige samtaler med våre kandidater under hele prosessen. Vi sørger for at du har de ressursene du trenger for å lykkes i jobben din.

Vi ønsker å være en sparringspartner for deg gjennom hele prosessen, og hjelper deg med å ta det neste steget i karrieren din. Vi er bare én telefon unna.

For arbeidsgivere.
Vi lærer opp dine fremtidige ansatte

Læring er nøkkelen til utvikling og vekst. Derfor har vi utviklet et spennende karriereløp, som sikrer våre kandidater de erfaringene de trenger for å lykkes i sin neste jobb.

Vi lærer opp kandidater gjennom engasjerende praktisk læring, samarbeid i team og jevnlig oppfølging. Vil du lære mer om Dreamwork Academy eller er du på utkikk etter drømmekandidaten?