Bli franchisetaker

Går du med en liten kremmerånd i magen kan det å bli

franchisetaker være perfekt for deg!

Rekruttering innen markedsføring

Vil du bli selvstendig næringsdrivende, men har ikke en forretningsmodell klar? Det er bare to ting du må vurdere: økonomi og dine personlige egenskaper.

Hva er franchise, og hva går du til?

Franchise er en forretnings- og samarbeidsmodell mellom to selvstendige parter; franchisetaker og franchisegiver. Franchisegiver har et konsept som den har rettighetene til, og ønsker å leie ut disse rettighetene til franchisetaker. Konseptet som leies ut fra franchisegiver er utprøvd, testet og justert etter hvert som franchisegiver har opplevd opp og nedturer. I disse testperiodene blir forskjellige steg utprøvd som for eksempel hvor store kostander det er, hvilke leverandører de skal bruke, og personalprofiler. Dermed har franchisegiver funnet en balanse og strategi for hvordan en avdeling kan drives, og de vil ha opparbeidet seg klare retningslinjer for diverse driftsrelaterte oppgaver.

Det du får som franchisetaker er derfor et ferdig konsept med retningslinjer for drift basert på erfaringene som franchisegiver har gjort seg i løpet av test- og driftsperioden. Som franchisetaker må du følge disse retningslinjene for at konseptet skal være konsistent gjennom landet, og slik at kunder vet hva konseptet står for. Retningslinjene er der av to grunner; for å hjelpe deg i drift av din bedrift som franchisetaker, og for å sikre at kjeden oppleves som lik uansett hvilken avdeling kunden velger å handle hos.

Som franchisetaker vil du altså slippe risikoen ved en testperiode og sikkerheten i et allerede veletablert konsept, i bytte mot at du følger retningslinjene.

Vil du bli Franchisetaker
Vil du bli franchisetaker

Personlige egenskaper og livssituasjon

Å være selvstendig næringsdrivende er ofte en 200% stilling med kvelds-, og helgearbeid. Det er viktig at menneskene du har i livet ditt er innforstått med hva denne nye jobben kommer til å kreve av deg. Å være franchisetaker kan enten skape avstand eller et sterkere bånd med familien din. Få dem til å forstå hva du begir deg ut på, vis dem butikken din, og motiver dem til å bli med på din reise. Ofte er franchise ett familieprosjekt og noe som familien som helhet kan være stolte over.

Ønsker du å drive slik at du kan bestemme hele menyen selv, hvordan restauranten din skal se ut eller hvordan markedsføringsstrategien skal være? Da er kanskje ikke franchise noe for deg. Har du derimot alltid hatt en drøm om å være selvstendig næringsdrivende, men vet ikke hvor du skal starte? Da kan franchise som arbeidsmodell være “spot-on”. Utforsk litt i deg selv: hva er det som motiverer deg? Hvordan relaterer dette seg til konseptet du vurderer, og franchise som arbeidsmodell?

Til slutt er det viktig å ta for seg om du har de faktiske evnene til å drive en franchisebedrift. Har du kremmerånd, er en inspirerende leder og har troa på konseptet? Da er du langt på vei i hva som kreves av en franchisetaker. Er du kjent i bransjen du ser på, eller kan du tilegne deg kunnskapen? Har du jobbet opp mot budsjetter og forstår økonomi? Er du selger typen? Noen ting kan læres, og spesielt hvis du lærer fort. Andre ting burde sitte fra start, og det kan være lurt å gjennomgå dine styrker og svakheter før du gir grønt lys.

Økonomiske krav

Som franchisetaker trenger du egenkapital for å kunne betale en “entrance-fee” og penger til å sette opp enheten/butikken din.

En “entrance-fee”, også kalt “sign-on fee”, er det du betaler for å få rettighetene til konseptet, og vil også i noen tilfeller dekke opplæringen din. Dette er en avgift alle franchisegivere har som blir betalt ved kontraktsignering. Størrelsen på denne varierer og i Dreamwork jobber vi med et stort spekter av konsepter med “entrance fee” helt fra 100.000 NOK opptil noen millioner.

Så kommer kostnadene knyttet til å sette opp enheten din. Her er det bygging av butikk hvis det er det du skal, varelager om du skal drive varehandel, og IT-komponenter du trenger for drift. Dette er ofte den største delen av kostnadene, og dette vil også varierer fra konsept til konsept. Noen konsepter har krav på 60-80 m2 på lokalet, mens andre har store utsalgssteder med 400 m2 gulvareal. Alle konsepter har strenge krav til hvordan det skal se ut i butikken, og oppfyllelse av dette er en forutsetning ved inngåelse av samarbeid.

Egenkapital behovet varierer derfor fra konsept til konsept, og fra lokasjon til lokasjon. Står du og vurderer å bli franchisetaker i et franchisesystem er dette noe av det første du må bli informert om. Du kan gå i banken og begynne prosessen med finansiering, og vurdere den økonomiske risikoen. I tillegg er det samtidig viktig å gjennomgå franchisekontraktens forpliktelser til deg som franchisetaker. Vi i Dreamwork sørger alltid for å kvalitetssikre våre samarbeidspartnere. Du kan derfor være trygg på at du som franchisetaker ikke ender opp i en urimelig kontrakt.

Vil du bli franchisetaker

Hvordan bli franchisetaker?

I Dreamwork Retail jobber vi med spennende konsepter innenfor flere bransjer. Har du allerede bestemt deg for å bli franchisetaker eller er du bare nysgjerrig på hvilke muligheter du har?

Ta kontakt med en rådgiver ved å sende oss en e-post.