For arbeidsgivere

Dreamwork er et rekrutterings- og bemanningsbyrå med kommersielle stillinger som spesialfelt. Vi strever etter at våre kunder får drømmekandidaten, og at kandidatene finner drømmejobben.

Hvorfor velge Dreamwork?

Vårt mål som rekrutterings- og bemanningsbyrå er å være en trygg og profesjonell partner gjennom hele prosessen, slik at du forhindrer feilansettelser, sparer kostnader og ikke minst finner den rette kandidaten. Les mer om hvilke konsekvenser feilansettelser kan få for bedriften.

Akkurat derfor går vi grundig til verks og benytter oss av metoder og verktøy som sørger for effektivitet og kvalitet – hele veien fra førstegangsintervju til ansettelse.

Hvorfor velge Dreamwork?

 Proaktivt søk: Våre rådgivere intervjuer kandidater fortløpende, for å raskt kunne dekke våre kunders behov når dette oppstår.

 Big Data: Ved å bruke store datasett, innovativ teknologi og egenutviklede kampanjer, kartlegger vi kandidater som møter våre kunders krav

 LinkedIn-ekspertise: Vi jobber målrettet med LinkedIn, og har tilgang på egne spesialverktøy for å finne de beste kandidatene, også når de ikke aktivt søker jobb.

 Personlighetsanalyse: Gjennom Dreamwork Assessment får vi en objektiv forståelse av kandidaters mellommenneskelige ferdigheter, og hvordan disse matcher våre kunders bedrifts-DNA.

 Kompetanseteam: I Dreamwork får du utbytte av hele virksomheten – ikke bare den enkelte konsulenten. Som kunde hos Dreamwork får du rådgivere spesielt utvalgt for å løse din bedrifts behov. Les mer om hvilke fagområder vi er spesialister på her.

Vi jobber for deg

Vi i Dreamwork vet vi at det medfølger et stort ansvar å gi din bedrift tilgang til gode kandidater, og ønsker å være en trygg og profesjonell partner gjennom hele
rekrutterings- eller bemanningsprosessen.

Ved å involvere Dreamwork tidlig, kan du forhindre feilansettelser, spare deg for unødige kostnader og finne de beste kandidatene.

Gjennom Dreamwork Assessment, kan vi tilpasse alle våre rekrutterings- og bemanningsprosesser til våre kunders behov. Med skreddersydde løsninger og verktøy sikrer vi effektivitet og kvalitet i rekrutteringsprosessen.

Slik rekrutterer vi

Det er viktig for oss i Dreamwork at du har innsikt i hele rekrutteringsprosessen, selv om du selv ikke er involvert før ved start og slutt.
Her følger Dreamwork-oppskriften på hvordan vi finner de beste ansatte til deg og din bedrift.

kravspesifikasjon
Fase 1

Kravspesifikasjon

Det er umulig å finne rett person til stillingen om du ikke har tatt en grundig analyse av hva du er ute etter. Du veileder oss ved å sette viktige krav, samtidig som vi utfordrer deg til å gjøre noen vanskelige prioriteringer. Vi ser også nærmere på arbeidskulturen i bedriften din, for å få et bilde av hva slags mennesker som vil trives og prestere godt der. Rett kandidat for én bedrift kan være helt feil for en annen.

kandidatsøk
Fase 2

Kandidatsøk

Basert på analysen vi gjorde i fase 1, utarbeider vi en stillingsannonse som er utformet for å appellere til riktig type kandidat. Denne publiserer vi i aktuelle kanaler – typisk Finn.no, vår egen hjemmeside, LinkedIn og Facebook. Samtidig leter vi etter «passive» søkere, som ikke er aktivt på jakt etter ny jobb, men som treffer stillingsbeskrivelsen og potensielt kan la seg overtale til å skifte beite. Ikke minst vil vi gå gjennom vår eksisterende database, der vi til enhver tid har høyt kvalifiserte kandidater som venter på riktig tilbud. Vi utfører et enkelt førstegangsintervju med hver av de aktuelle kandidatene, og plukker ut dem som utmerker seg.

Testing-og-analyse
Fase 3

Testing og analyse

Kandidatene som går videre fra fase 2, entrer nå en mer omfattende utsilingsprosess. Dette innebærer blant annet en personlighetsanalyse, og evnetester dersom det er aktuelt, ut fra hva vi har blitt enige med deg om i forkant. Vi bruker verktøyet Psycruit for begge deler, som du kan lese mer om her.

Utvelgelse-og-sluttvurdering
Fase 4

Utvelgelse og sluttvurdering

Etter å ha plukket ut de aller mest kvalifiserte kandidatene, gir vi deg en grundig tilbakemelding om hver av dem, både skriftlig og muntlig. Basert på dette kan du velge ut de mest interessante, og møte dem personlig for et siste intervju. For hver kandidat utfører vi også 2–3 referanseintervjuer, basert på kandidatens egenvurdering fra jobbprofilen. Slik sikrer vi at den stemmer overens med virkeligheten.