fbpx

For arbeidsgivere

Din samarbeidspartner

Vi gjennomgår søknadene og utfører en kvalitetssikring opp mot kravspesifikasjonen til den aktuelle stillingen.

Etter innledende samtaler med kandidater, plukker vi ut de med de beste kvalifikasjonene. Du vil derfor kun trenge å konsentrere seg om de best kvalifiserte, noe som gir en kostnadseffektiv prosess for deg som samarbeidspartner.

Egne rekrutteringsprosesser

En del bedrifter ønsker å gjennomføre sine rekrutteringsprosesser gjennom bruk av interne ressurser.

Dreamwork kan levere flere tjenester som vil vi sikre en vellykket rekrutteringsprosess. Sammen med våre kunder tar vi en gjennomgang av hele rekrutteringsprosessen, og beskriver anbefalte forbedringinitiativer.

Vi jobber for deg

Vi i Dreamwork vet vi at det medfølger et stort ansvar å gi din bedrift tilgang til gode talenter, og vi ønsker å være en trygg og profesjonell rådgiver gjennom hele rekrutteringsprosessen. Ved å involvere Dreamwork tidlig i prosessen, vil vi kunne bidra til å forhindre feilansettelser, spare deg for unødige kostnader og finne kandidater med god kvalitet.

Vi brenner for å finne kandidater til ditt selskap som vil være gode bidragsytere til bedriftsutvikling.

Dreamwork-prosessen

 Dreamwork håndterer vi hele rekrutterings- og bemanningsprosessen fra A til Å. Vi er din garantist for at du og din bedrift får nøyaktig den kandidaten dere trenger. For å sikre det aller beste sluttresultatet, er det viktig for oss å bli kjent med, og kartlegge, din bedrifts behov. Vi vil derfor alltid starte med en grundig analyse, før vi går i gang med oppdraget. Vi jobber ut ifra følgende prosess:

Fase 1
OPPSTART AV PROSESSEN

Jobbanalysen danner selve grunnlaget for hele prosessen. Vi jobber sammen med deg som kunde for å finne ut hvilke faktorer som skal til for å finne den riktige personen til din bedrift. Analysen er en veldig viktig del av prosessen, er den ikke er skikkelig utført, spiller intervjuerens erfaring og dyktighet liten rolle. Jobbanalysen er vårt verktøy for å systematisk finne ut hva vi skal se etter – hva er nøkkelkravene?

Vi definerer målene for oppdraget sammen med deg som oppdragsgiver. Gjennom konkrete målsetninger avklarer vi hvilke forventninger dere har til Dreamwork. Hvilke oppgaver skal kandidaten utføre slik at han eller hun oppnår resultatene som er ønsket? For å lykkes hjelper vi deg med å se på behovene i din bedrift, og analyserer disse. 

For å forstå hvilke personlige egenskaper vi skal se etter hos kandidatene, går vi mer inn i miljøet i bedriften. Hvilke personlighetstrekk bør kandidaten ha for å trives hos nettopp dere? Dette er viktige faktorer som må på plass for å sikre at dere får den kandidaten som er riktig for dere. 

Fase 2
vI GÅR I GANG MED Å FINNE RETT KANDIDAT

 

Basert på analysene vi har gjennomført utarbeider vi en stillingsannonse, som vi publiserer i aktuelle kanaler. Vi blir enig med deg som kunde om hvilke kanaler som passer. Som standard annonserer vi på finn.no, vår egen hjemmeside, LinkedIn og Facebook.

Vi gjennomfører førstegangsintervjuer med alle aktuelle kandidater. Fokuset i førstegangsintervjuet er jobbanalysen som er utarbeidet i forkant.   

Fase 3
TESTER OG ANALYSER AV UTVALGTE KANDIDATER

De kandidatene som går videre fra første runde gjennomfører en personlighetsanalyse, og de tilfeller hvor er aktuelt også evnetester. Vi blir enig med deg som kunde hvilke evnetester det er ønskelig at kandidatene gjennomfører. Vi bruker Psycruit som leverandør av personlighetsanalyse og evnetester. Mer informasjon om Psycruit finnes her.

Fase 4
Utvelgelse og sluttvurdering

Vi gir deg som oppdragsgiver en grundig tilbakemelding både muntlig og skriftlig om aktuelle kandidater. Dette danner grunnlaget for ditt valg av hvilke kandidater du ønsker å gå videre med, og du får møte de aktuelle kandidatene som er plukket ut.

Vi gjennomfører 2-3 referanseintervjuer per kandidat. Her bruker vi kandidatens egenvurdering fra jobbprofilen som grunnlag, og får tilbakemelding på dette fra referansepersonene.