fbpx

For arbeidsgivere

 

Hos oss i Dreamwork jobber vi med rekruttering og bemanning, og leverer tjenester til både privat og offentlig sektor innenfor en rekke ulike fagområder.

Vi jobber for deg

Vi i Dreamwork vet vi at det medfølger et stort ansvar å gi din bedrift tilgang til gode talenter, og vi ønsker å være en trygg og profesjonell rådgiver gjennom hele rekrutteringsprosessen. Ved å involvere Dreamwork tidlig i prosessen, vil vi kunne bidra til å forhindre feilansettelser, spare deg for unødige kostnader og finne kandidater med god kvalitet. Gjennom partnerskapet med Psycruit, kan Dreamwork med ulike verktøy skreddersy løsninger som sikrer effektivitet og målbarhet i rekrutteringsprosessen.

I Dreamwork er vårt fokus å være en profesjonell og fremtidsrettet partner for våre kunder. Vi jobber eksempelvis proaktivt med å komme i kontakt med dyktige kandidater gjennom digitale kanaler, også de vi i bransjen kaller «passive søkere» – de som ikke i utgangspunktet søker ny jobb. Vi jobber kontinuerlig for å være først ute når det kommer til nye og spennende måter å tenke på.

Vi brenner for å finne kandidater til ditt selskap som vil være gode bidragsytere til bedriftsutvikling.

La oss rekruttere for deg

Som spesialister på rekruttering, kan vi utføre 90 prosent av rekrutteringsarbeidet for deg. Vi setter opp en kravspesifikasjon i fellesskap, og deretter kan du lene deg tilbake mens vi leter oss fram til de beste kandidatene.

Først når vi har funnet et knippe høykvalifiserte kandidater sender vi dem videre til deg for endelig intervju og avgjørelse. Kostnadseffektivt for deg, og med minimal risiko for feilansettelser.

Vårt team består av dyktige rådgivere som alltid er tilgjengelig for våre kunder, og som er eksperter på sine fagområder.

Rekrutter selv

Har du interne ressurser til å gjøre rekrutteringsarbeidet selv, kan vi hjelpe med å forbedre rutinene deres. Våre eksperter går gjennom alt fra kravspesifikasjon og intervjuteknikk til onboarding, og beskriver deretter anbefalte forbedringsinitiativer.

Slik sikrer du at bedriften vil ansette de beste kandidatene, selv om ikke dere har rekruttering som kjernekompetanse.

Slik rekrutterer vi 

Det er viktig for oss i Dreamwork at du har innsikt i hele rekrutteringsprosessen, selv om du selv ikke er involvert før ved start og slutt. Her følger Dreamwork-oppskriften på hvordan vi finner de beste ansatte til deg og din bedrift.

Fase 1
Kravspesifikasjon

Det er umulig å finne rett person til stillingen om du ikke har tatt en grundig analyse av hva du er ute etter. Du veileder oss ved å sette viktige krav, samtidig som vi utfordrer deg til å gjøre noen vanskelige prioriteringer.

Vi ser også nærmere på arbeidskulturen i bedriften din, for å få et bilde av hva slags mennesker som vil trives og prestere godt der. Rett kandidat for én bedrift kan være helt feil for en annen.

Fase 2
Kandidatsøk

Basert på analysen vi gjorde i fase 1, utarbeider vi en stillingsannonse som er utformet for å appellere til riktig type kandidat. Denne publiserer vi i aktuelle kanaler – typisk Finn.no, vår egen hjemmeside, LinkedIn og Facebook.

Samtidig leter vi etter «passive» søkere, som ikke er aktivt på jakt etter ny jobb, men som treffer stillingsbeskrivelsen og potensielt kan la seg overtale til å skifte beite.

Ikke minst vil vi gå gjennom vår eksisterende database, der vi til enhver tid har høyt kvalifiserte kandidater som venter på riktig tilbud.

Vi utfører et enkelt førstegangsintervju med hver av de aktuelle kandidatene, og plukker ut dem som utmerker seg.

Fase 3
Testing og analyse

Kandidatene som går videre fra fase 2, entrer nå en mer omfattende utsilingsprosess. Dette innebærer blant annet en personlighetsanalyse, og evnetester dersom det er aktuelt, ut fra hva vi har blitt enige med deg om i forkant.

Vi bruker verktøyet Psycruit for begge deler, som du kan lese mer om her.

Fase 4
Utvelgelse og sluttvurdering

Etter å ha plukket ut de aller mest kvalifiserte kandidatene, gir vi deg en grundig tilbakemelding om hver av dem, både skriftlig og muntlig. Basert på dette kan du velge ut de mest interessante, og møte dem personlig for et siste intervju.

For hver kandidat utfører vi også 2–3 referanseintervjuer, basert på kandidatens egenvurdering fra jobbprofilen. Slik sikrer vi at den stemmer overens med virkeligheten.