Dreamwork blir Platinum Partner og forhandler av Psycruit i Norge

Psycruit er en digital plattform for psykometrisk personlighetsanalyse og evnetester utviklet av det britiske selskapet Criterion Ltd. Nå har Dreamwork gått inn som eneste Platinum Partner og forhandler av testverktøyet i Norge.

Dreamwork og Psycruit

«Det er viktig for oss å ha en partner som virkelig forstår verktøyet, og som har en genuin interesse for å være best på bruk av psykometrisk personlighetsanalyse og evnetester. Det er et komplekst produkt, og vi ønsker å jobbe med noen som deler vår visjon», sier Lucas Geisler, CEO for Psycruit og Criterion.

Det handler i hovedsak om å skape merverdi for sluttkunden, men også internt i organisasjonen – slik at både rådgivere og selgere blir bedre på det de gjør. Ikke minst er det nyttig for kandidatene, da verktøyet kan benyttes hele veien fra rekruttering til onboarding, og til videre utvikling gjennom arbeidsforholdet.

Bruk av verktøyet i rekrutteringsprosessen

«Dreamwork har testet verktøyet i over et år. Vi har erfart at kvaliteten på testene er høy, og at det har løftet Dreamwork som rekrutteringspartner ovenfor potensielle kunder» forteller Sales & Marketing Director for Dreamwork gruppen Soheil Seyedi.

Psycruit tilbyr et utvalg av rapporter og evnetester, som blant annet gjør det mulig å vurdere kandidatenes tallforståelse, logiske sans og evne til verbal resonnering. Helt unikt for Psycruit er onboarding-rapporten og salgsrapporten.

«Basert på personlighetsanalysen gir onboarding-rapporten en «bruksanvisning» på nyansatte, noe som gjør det enklere å få nye kolleger best mulig i gang. I salgsrapporten blir kandidaten vurdert opp mot en ordinær salgsprosess, og hvordan kandidaten vil lykkes som selger. Ved hjelp av rapporten kan man se om personen er en relasjonsbygger, eller om han eller hun er best på for eksempel nysalg» sier Kine Ljone Skogaas, HR Advisor i Dreamwork.

Platinum partnerskapet kommer som et resultat av grundig arbeid, og en prosess hvor Dreamwork som selskap har lært å kjenne Psycruit. Dreamwork har benyttet testene både i rekrutteringsprosesser og til kompetanseheving internt, og planlegger en rekke kurs og seminarer i tiden som kommer.

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon

Soheil Seyedi, Sales & Marketing Director Dreamwork, e-post: ss@dreamwork.no
Kine Ljone Skogaas, HR Advisor Dreamwork, e-post: kls@dreamwork.no

 

Om selskapene

Dreamwork Group AS: Dreamwork jobber med rekruttering og bemanning på landsdekkende basis, og leverer tjenester til både privat og offentlig sektor innenfor en rekke ulike fagområder. Vi fokuserer på å være en profesjonell og fremtidsrettet partner for våre kunder. Vi jobber kontinuerlig for å være først ute når det kommer til nye og spennende måter å tenke på. Alle våre rådgivere er sertifisert i Psycruit.

Criterion Ltd: Criterion består av yrkespsykologer som jobber for å hjelpe folk til å prestere mer effektivt, glede seg over karrieresuksess og den jobben de gjør i våre klients organisasjoner. Dette gjør vi ved å anvende psykologi på arbeidsplassen. Vi hjelper våre kunder med å bli fremragende i måten de ansetter og utvikler mennesker på.

 

Denne artikkelen er eldre. Criterion heter nå ClevrySoheil Seyedi er nå CEO og Adm.Direktør, Martin Buer er nå ny HR Manager.