Dreamwork dekker behov for IT-ressurser gjennom oppkjøp av HR-tech-selskap

Chief of Operation/Partner

Dag Armand Iversen

Publisert

18 mars 2024

Lesetid

Fra WA.WORKS til CVlink: En ny æra innen IT- og teknologirekruttering

Desember 2023 kjøpte vi opp HR-tech-selskapet WA.WORKS. Litt enkelt forklart så har WA.WORKS utviklet og lansert en CV-database for alle med IT- og relatert teknologikompetanse. Det er en kjensgjerning at det er utfordrende for bedrifter å fylle viktige IT-stillinger, og for IT-folk å finne akkurat den stillingen som møter alle forventninger. Formålet med dette strategiske oppkjøpet var derfor å skape noe nytt i rekrutteringsbransjen, og møte de eksisterende behovene både for bedrifter og for teknologer.

Etter en grundig gjennomgang, har vi funnet ut at den opprinnelige forretningsmodellen i selskapet ikke har fungert optimalt. Vi har derfor valgt å endre denne for å møte de forventningene alle brukere av CV-databasen har. En av tingene vi avdekket, var at databasen av teknologer, som nå har nesten 17 000 registrerte CV-er, ikke ble benyttet effektivt. Tidligere søkte bedrifter selv i databasen for å finne de mest aktuelle kandidatene, men vi har nå valgt å ta på oss dette arbeidet på vegne av brukerne. Vi har også etablert effektive rutiner for å formidle jobbmuligheter til alle som har registrert seg i databasen. Det siste vi har gjort er å implementere rutiner med hensyn til å tiltrekke oss flere spennende teknologprofiler, hvilket igjen sikrer vekst i databasen.

Etter disse endringene har vi nå re-brandet tjenesten under navnet CVlink – Part of Dreamwork. Vi er stolte av at vi nå kan levere en tjeneste som har et betydelig økt fokus på å dekke våre kunders ressursbehov og våre kandidaters ønske om å finne nye muligheter i arbeidsmarkedet.

En av våre verdier er å være Innovative – «Vi gjør selv det umulige mulig hos oss. Vi ser ingen grenser, og ser boksen fra utsiden». Når vi nå skaper en ny rekutteringsplatform som setter et betydelig høyere fokus på kundenes behov og kandidatenes ønsker, føler vi at vi lykkes godt med å etterleve denne verdien.

Vi vet at vi kan hjelpe deg uansett om du ser dette fra en bedrifts ståsted eller som en teknolog. Vi håper derfor at du tar deg tid til å lese litt mer om vår nye IT-tjeneste CVlink – Part of Dreamwork her ????