Onboarding 2.0

En fremtidsrettet rekrutteringsprosess er mer enn å velge ut rett kandidat, og prosessen tar ikke slutt kun fordi en ny person blir ansatt. Onboardingsfasen er et utmerket tilfelle for en organisasjon og gjør et langvarig inntrykk på nye medarbeidere, skape et høyt engasjement og styrke bildet av arbeidsgiveren – eller på lang sikt skade det.

En onboardingsprosess av høy kvalitet er mer enn en tradisjonell introduksjon til arbeidsoppgavene, og å gå igjennom organisasjonspraksisen. Onboarding er en helhetsprosess, utformet for å få inn en ny medarbeider i miljøet, introdusere ham eller henne til organisasjonskulturen og passe på at han eller hun er oppdatert med sitt ansvar på jobben. En onboarding bør minst ta et par måneder, avhengig av situasjonen, og helst var enda lengre.

Hvorfor investere i onboardingsprosessen?

Hvorfor investere i onboardingsprosessen

Engasjere nye medarbeidere

Uten en grundig og strukturell onboardingsprosess kan en ny medarbeider kjenne seg usikker og bortglemt, hvilket svekker engasjementet og konsekvensen kan bli at medarbeideren begynner å lete etter nye karrieremuligheter et annet sted. Medarbeidere som blir engasjert i sitt arbeid fra dag 1 derimot, ser sin fremtid i bedriften og ser frem mot et arbeid mot de samme målene. Ifølge en studie fra Wynhurst-gruppen skjer 22% av turnoveren i løpet av de første 45 dagene, så ansettelsesstarten er veldig viktig for den ansattes engasjement. Studien viser også at 69% av de ansatte er mer sannsynlig å bli i selskapet i tre år hvis de hadde en positiv onboardingsprosess.

Øk produktiviteten

Det tar vanligvis omtrent mellom seks og åtte måneder, noen ganger mer, for at en ny ansatt skal nå full produktivitet. Selvfølgelig påvirkes produktiviteten av mange faktorer, men med en god onboardingsprosess gjør det mulig å hjelpe nye medarbeidere i gang raskere og derfor redusere tiden for å nå full produktivitet. Organisasjoner med en strukturert onboardingsprosess ser opptil 54% større produktivitet blant nye ansatte.

Redusere turnover

Medarbeiderne er den viktigste ressursen og konkurransefaktoren i en organisasjon. Dette er en ganske oppbrukt og klisje frase, men det er fortsatt sant. En viss turnover er naturlig, men for høy turnover er et stort problem på mange områder og blir veldig dyrt. Rekruttering krever mye ressurser og når man finner rett person for sine ledige stillinger vil man naturligvis holde fast ved dem. Den beste måten å holde fast på bra medarbeidere er å vise dem takknemlighet og skape muligheter for personlig utvikling og vekst. Ved å investere i onboarding, kommuniserer arbeidsgiveren at han eller hun er engasjert i den ansatte og bryr seg om deres utvikling. Ifølge en studie utført av Glassdoor øker en god onboardingsprosess sjansene for at en nyansatt blir i selskapet med 82%.

Styrke imaget av arbeidsgiveren

Det første inntrykket kan bare gjøres en gang. Starten som en nyansatt får i organisasjonen kan ha en betydelig innvirkning på trivsel og ytelse. Bildet av den nye organisasjonen er skapt i løpet av de første ukene og månedene. En god onboarding kommuniserer at organisasjonen er godt styrt, at de ansatte har klare mål og at de fokuserer på utvikling. Alt dette bygger en god medarbeideropplevelse og styrker arbeidsgiverimaget.

Hvordan kan jeg forbedre onboardingsprosessen?

Onboarding

Begynn tidlig

Utnytt tiden mellom arbeidskontrakten blir skrevet og den ny ansatte starter. Det er en god ide å ta seg av alle administrative saker som kan gjøres før den nye medarbeideren starter. På denne måten, når personen begynner, kan man fokusere på det viktige. Gjennom å holde kontakten og svare på spørsmål allerede før den ansatte starter, viser selskapet sin takknemlighet og får den ansatte til å føle seg verdsatt og velkommen.

Sett opp tydelige mål

Unngå uklarheter og mangel på engasjement ved å sette klare mål for nye ansatte så tidlig som mulig. Dette vil sikre at de er klar over hva som forventes av dem og tidsrammen som resultatene forventes levert.

Bygg nye relasjoner

Det å komme til en ny arbeidsplass kan være litt skummelt. Forsøk derfor å passe på at den nyansatte treffer så mange nye kolleger som mulig etter de har begynt og de vet hvem de skal henvende seg til ved spørsmål. Det er en god ide å gi den nyansatte en «buddy» fra bedrifter som har jobbet der en stund. Denne kan personen vende seg til ved spørsmål og tanker, samtidig som det hjelper den nyansatte med å komme inn i organisasjonskulturen og praksis.

Dra nytte av psykometrisk data

Ved å bruke psykometrisk data ved en onboarding åpnes døren til en effektiv og individuell prosess. Vår onboarding-rapport gir tilpasset informasjon om hver ny medarbeider, hvilket hjelper lederen å individuelt guide hver og en gjennom sine styrker.

Dreamwork Assessment Onboarding-rapport

Dreamworks onboarding-rapport er et praktisk verktøy for å individuelt lederskap laget for veiledere. Rapporten bygger på svarene ut ifra en persons personlighetsvurdering og gir verdifulle tips om hvordan man hjelper nye medarbeidere med å nå sitt fulle potensiale raskere. Rapporten hjelper veilederen å bli kjent med nye teammedlemmer raskere på et dypere plan, samt å guide hver enkelt gjennom sine styrker. Med rapporten engasjerer du nye medarbeidere effektivt, lære deg hva som motiverer dem og øker ditt teams produktivitet. Onboardingsrapporten er alltid en del av servicepakken i Dreamwork Assessments personlighetsanalyser.

Bloggartikkelen er originalt lagt ut på Clevry sin blogg med tillatelse fra dem. Vil du lese originalinnlegget på svensk finner du dette her!