Hva innebærer det å være franchisetaker?

Mange går rundt med en drøm om å kunne styre sin egen tid, være sin egen sjef, og drive med noe som motiverer dem. Samtidig er mange uvitende om at det å bli franchisetaker kan være svaret på nettopp denne drømmen.

Franchisetakere drar nytte av friheten som en selvstendig næringsdrivende har, og samtidig høster tryggheten som kommer med et veldefinert forretningskonsept. I Dreamwork samarbeider vi med Franchisehub og dermed også erfarne franchisegivere som over lengre tid har drevet sin forretning som franchise.

 

Hva er Franchise?

Først og fremst er det greit å vite hva franchise er, og det er da en arbeidsmetode og samarbeidsform mellom to parter. Franchisetaker kjøper rettighetene av franchisegiver til å drive konseptet i et avgrenset område, og i et bestemt tidsrom. Motivasjonen til franchisegiver for å drive sitt selskap med en franchisemodell kan være så mangt, men typisk ser vi at et selskap kan oppleve vekst og god drift ved bruk av franchise. Ved oppstart investerer franchisetaker sine egne midler i sitt eget selskap, driver som selvstendig næringsdrivende, og samtidig høster den økonomiske fortjenesten. Franchisetaker tar dermed sine egne beslutninger om økonomi, arbeidstid, rekruttering, og til dels markedsplaner.

Les mer om alle våre fagområder

 

Bearbeidet forretningskonsept

Til forskjell fra en gründer, vil en franchisetaker ha et solid konsept i bunn som allerede er testet ut i et annet marked og støttet gjennom en velformulert forretningsstrategi. Dette kan for eksempel være en kjede i utlandet som ønsker å etablere eller utvide i Norge. Franchisegiver har hatt konseptet i mange år, enten om de grunnla konseptet eller ervervet det senere. Dermed vil franchisegiver ha prøvd og feilet i sin oppbygging av konseptet, og har bearbeidet konseptet over årene mot det det er i dag. For en franchisetaker er ikke dette bare verdifulle erfaringer de kan høste direkte, men også en trygghet i at konseptet har vært igjennom den turbulente oppstartstiden før franchisetaker starter opp.

 

Frihet med trygghet

Denne forretningsmodellen er det man, som franchisetaker, kjøper når man inngår et franchisesamarbeid. Det inngår derfor i franchisesamarbeidets natur å følge denne oppskriften. Gjør man det, er man et godt stykke på vei mot å lykkes. Erfaringsmessig er det de franchisetakere som følger forretningsideen tett, som lykkes. Samarbeidet avhenger av gjensidig suksess og selv om de to partene er selvstendig næringsdrivende, er det i franchisegivers høyeste interesse at franchisetaker opplever vekst og suksess. Dette innebærer at franchisegiver vil hjelpe med å starte opp, finne lokasjon, gi opplæring, markedsføringsmateriell, og gir ofte gode innkjøpspriser på varene. Alt dette sikrer en franchisetaker i sin drift, og gir det beste fra både ansatt- og gründerverden – frihet med trygghet.

Les mer om Retail og franchise