Fordelene med å ta i bruk et bemanningsbyrå for deg som kandidat

Hvorfor skal du som kandidat velge å gå for et bemanningsbyrå når du søker ny jobb? De fleste vet ikke hva bemanning innebærer eller hva skillet mellom et bemanningsbyrå og et vikarbyrå er.  

 

Bedrifter tar gjerne i bruk et vikarbyrå dersom de får et akutt behov for en ansatt. Det kan være knyttet til korttidssykdom eller andre akutte tilfeller. Et bemanningsbyrå jobber gjerne på en litt annen måte. Bedrifter tar ofte kontakt med et bemanningsbyrå når de trenger kandidater til arbeid av midlertidig karakter, eksempelvis prosjektarbeid eller sesongtopper. Det kan også være når din bedrift har behov for en vikar, eksempelvis knyttet foreldrepermisjon eller langtidssykdom.

 

Bedrifter tar ofte i bruk et vikarbyrå dersom de kun trenger en ansatt over en viss periode. Ansettelsen kan være relatert til permisjon, sykefravær eller prosjektarbeid. Vikarbyråer leier ut kandidater til midlertidige stillinger.  Et bemanningsbyrå jobber på en litt annen måte. Det står gjerne ikke en rekke kandidater klare til å sendes ut. Rådgiverne gjennomfører grundige møter med kunden for å høre hva slags kandidater de er på utkikk etter. Videre finner bemanningsbyrået kandidater som vil være en god match. Prosessen før en kandidat kommer ut i jobb tar cirka to uker. Dersom det skulle åpne seg et permanent behov, etter innleieperioden er over, hjelper vi gledelig med overgangen til en fast ansettelse.  

 

Hvorfor bør du velge bemanning? 

 

Det finnes flere fordeler for deg som kandidat når det kommer til å velge et bemanningsbyrå. Dersom du er i tvil på hva som er drømmejobben og ikke helt vet hvor du passer inn, kan bemanning være løsningen. Vanligvis varer perioden i alt fra 3-6 måneder. Skulle ikke jobben falle helt i smak vil du fortsatt være ansatt hos oss og blir ikke arbeidsløs. Da vil vi finne en annen jobb til deg basert på dine ønsker, og behov. For mange er også bemanning et springbrett ut i arbeidslivet. Du vil få den tette oppfølgingen og erfaringen som ellers kan være vanskeligere å få til på egenhånd.  

 

Våre rådgivere er spisskompetente innenfor sitt fagfelt og gjør alt de kan for at du skal lykkes i jobben din. Du vil få tett oppfølging hvor rådgiverne lytter til dine behov og legger til rette for at du skal trives på best mulig måte. Bemanning bidrar til at du får en mye tettere relasjon med din rådgiver og vi gjør alltid vårt beste for at dine forventninger skal bli møtt. 

 

Bemanning og rekruttering har flere likheter ved seg, men det er noen punkter som skiller dem. Ved en rekrutteringsprosess ender ditt forhold til rådgiveren etter en ansettelse, og du vil med en gang gå inn i en fast ansettelse. Dette er en perfekt løsning for kandidater som vet hvor de vil og hva de ønsker å jobbe med. Dersom du er litt usikker og ønsker tettere oppfølging, vil bemanning være den beste løsningen for deg. 

 

Har du ikke funnet drømmejobben enda? Kanskje vi kan ta en prat og hjelpe deg?