Dreamwork
Talents

Ønsker du deg en nyutdannet medarbeider, eller en kandidat som er i startfasen av sin karriere? Vi tilbyr bemanning innen salg, kundeservice, regnskap, bank 
og finans.

Talents
Play Video

Hva er Dreamwork Talents?
I denne videoen forteller avdelingslederne, Suada Hadzalic og Maria Katarina Cederbrand, mer om avdelingene og hvordan de hjelper bedrifter med langsiktige bemanningsprosjekter.

Talent Acquisition

I Dreamwork Talents har våre rådgivere spesialisert seg på å finne de beste talentene innen salg, kundeservice og regnskap, finans og IT. Med proaktivt søk, personlighetsanalyser og dybdesamtaler finner vi markedets beste talenter, på en grundig og effektiv måte.

Dreamwork Talents jobber kontinuerlig med å identifisere og anskaffe dyktige kandidater, som møter våre kunders organisatoriske behov. Dette gjør at vår kandidat base inneholder et stort nettverk av talenter med kommersiell bakgrunn som vi kan håndplukke til din bedrift, både til kortsiktige og langsiktige oppdrag.

Vi er opptatt av å være der hvor morgendagens talenter befinner seg. Derfor har vi et tett samarbeid med noen av landets fremste høyskoler som gjør at våre rådgivere kommer tidlig i kontakt med engasjerte og dyktige studenter med høy faglig kompetanse.

Acquisition

Outsourcet HR

Vi fungerer som en outsourcet HR-funksjon for din bedrift. Med oss på laget kan du være sikker på at kontrakter, lønn, pensjoner, forsikringer og andre HR-relaterte oppgaver er godt ivaretatt og i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi gjennomfører fortløpende oppfølgingssamtaler med både konsulenter og deg som kunde for å sikre at alle parter blir ivaretatt på best mulig måte.

Bruker du Dreamwork Talent sine tjenester kan du være sikker på at du til enhver tid har de rette folkene om bord, og du vil være mindre utsatt for svingninger i usikre tider eller markeder

Kundereferanser

Våre kunder spenner seg fra oppstartsbedrifter, til børsnoterte selskaper. Uansett om din bedrift har et kortvarig eller langvarig bemanningsbehov, kan vi i Dreamwork bistå prosessen med å finne de neste kandidatene.

For arbeidsgiver. Vi lærer opp dine fremtidige ansatte

Læring er nøkkelen til utvikling og vekst.

Derfor har vi utviklet et spennende karriereløp, som sikrer våre kandidater de erfaringene de trenger for å lykkes i sin neste jobb. Vi lærer opp kandidater gjennom engasjerende praktisk læring, samarbeid i team og jevnlig oppfølging. Vil du lære mer om Dreamwork Academy, eller er du på utkikk etter drømmekandidaten?