Dreamwork Talents har fått enda en dyktig medarbeider på laget

Dreamwork gruppen kjøpte tidligere i vår opp Cee Solutions AS, som nå lyder under navnet Dreamwork Talents AS. 

Flere dyktige rådgivere fra bransjen er på vei inn, og vi er svært glade for at Eivind Namløs fra People4you er en av de – med oppstart allerede i august.

Vi har tatt en kaffe med Eivind for å bli litt bedre kjent med vår nye kollega.

Eivind – fortell oss litt om deg?

Jeg har min bakgrunn fra salg og rekruttering internt på mine tidligere arbeidsplasser, samt eksternt til andre selskaper. Bacheloren min i Økonomi og Administrasjon tok jeg ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim.

Med 10 års erfaring fra salg og ledelse har jeg opparbeidet meg god forretningsforståelse, og jeg har god erfaring med viktigheten av å levere riktig personell til riktig tid.

Jeg har jobbet som rådgiver i People4you siden 2016, hvor jeg har hatt ansvar for rekruttering og bemanning. Fagområder som salg, service, marked og økonomi har vært en naturlig prioritet, med tanke på min egen bakgrunn.

Etter fullført Bachelor jobbet jeg innen feltsalg, hvor jeg bygget opp en av Norges største avdelinger i Canal Digital – noe jeg er stolt av å ha på min CV.

I 2016 tok jeg med mine erfaringer over i People4you, hvor jeg kunne rendyrke min bakgrunn og interesse for å hjelpe andre inn i ny jobb.

Hvorfor hadde du lyst til å bli en del av Dreamwork?

Dialogen med Dreamwork og Ulf Edén var svært spennende helt fra starten av, da jeg kjente meg igjen i Ulf sine tanker om hvordan vi som rekrutterer skal fungere både som rådgivere og samarbeidspartnere ovenfor kandidatene og selskapene vi rekrutterer for.

Jeg liker at Dreamwork satser sterkt på å finne kandidater som ikke i utgangspunktet søker ny jobb, det vi i bransjen kaller passive søkere – via digitale kanaler og direkte kontakt.

Jeg ser en veldig positiv vekst i selskapet, og de har en spennende visjon hvor de jobber aktivt for at Dreamwork skal fortsette å være et attraktivt og fremtidsrettet byrå å jobbe sammen med.

Cee Solutions AS fulgte jeg med på også før de ble en del av Dreamwork, og jeg opplever at kombinasjonen av Dreamwork og Cee Solutons, Dreamwork Talents AS, blir en spennende utfordrer i markedet fremover.

Dreamwork gruppen består av mange flinke folk, så jeg gleder meg til å starte i august.

Ulf Edén, som leder satsingen, er meget fornøyd med å få med seg Eivind med sin gode erfaring og fine holdninger på laget.