Dreamwork Retail og FranchiseHub inngår samarbeid!

Sterkt samarbeid kan hjelpe norske og danske virksomheter til vekst!

Stor aktivitet og tilgang på nye kunder som har ambisjoner på det danske og norske markedet har skapt grunnlaget for at FranchiseHub nå utvider aktiviteten sin til å omfatte Norge.

FranchiseHub arbeider med utvikling, internasjonalisering av franchisekonsepter og rekruttering, primært i Danmark.

Stor interesse for Norge

«Flere av våre danske kunder, som vi hjelper med internasjonalisering, ønsker ofte å starte opp i nær markedene – eksempelvis i Norge», sier Tom Skovbon – Direktør i FranchiseHub. «Også mange av våre internasjonale kunder med brands som de ønsker å etablere i Danmark – har ofte også en ambisjon om å bli aktive i Norge. Det har derfor vært naturlig for oss å også tilby våre aktiviteter på det Norske markedet – og spennende for meg som nordmann som har bodd og arbeidet i Danmark i over 30 år».

All business is local

«Skal vi håndtere det norske markedet og arbeide profesjonelt med rekruttering» fortsetter Tom Skovbon «så er det en forutsetning å være tilstede i markedet, derfor har vi valgt å samarbeide med Dreamwork Retail.» Dreamwork Retail er en utviklings- og rekrutterings bedrift som hjelper detaljhandelen i Norge med å finne personer med riktig kompetanse, men også med etablering av Franchisekonsepter.

Dreamwork Retail og FranchiseHub vil samarbeide innenfor 3 områder

Rådgivning og utvikling av nye og eksisterende franchisekonsepter i Norge og Danmark.

Internasjonalisering – vekst gjennom eksport – hvor vi hjelper norske og danske virksomheter med internasjonalisering og hjelper med å finne kvalifiserte samarbeidspartnere utenfor Skandinavia. Til dette bruker vi vårt aktive medlemskap i Franchise Pool International – et faglig nettverk som er representert i 45 land.

Rekruttering på det norske og danske markedet – å finne riktig match, uansett om det er en masterfranchise, singel eller multi-unit franchisetakere. Vi arbeider både med nasjonale og etablerte kjeder for å hjelpe dem med rekruttering og nye konsepter som vil inn på det norske og danske markedet.

Ser frem til samarbeid

«I Dreamwork gleder vi oss til å få tilgang til danske og internasjonale konsepter som ønsker å etablere seg i Norge og ikke minst bli en del av et internasjonale nettverk med mye erfaring og kunnskap om utvikling av franchise konsepter» uttaler Soheil Seyedi fra Dreamwork. «Vi ser at retail Norge har utviklet seg mye de siste årene, og at internasjonale retail selskaper som har lyktes med etableringen nyter godt av sterk norsk kjøpekraft.»

Både import og eksport av konsepter

Allerede i starten av samarbeidet har Dreamwork mange spennende danske og internasjonale konsepter som vil etablere seg i Norge og søker nå etter potensielle franchisetakere og engasjerte mennesker som gjerne vil være selvstendige.

Når en norsk virksomhet ønsker hjelp til utvikling eller internasjonalisering, så vil Dreamwork dra nytte av kompetansen som finnes i FranchiseHub, som har mange års erfaring innen kjedeutvikling og internasjonalisering. Virksomheten vil arbeide direkte med FranchiseHub og dermed også utnytte det internasjonale nettverket i FPI.

Internasjonalt aktive

I Skandinavia er vi kjent for å ha mange spennende og dynamiske virksomheter, både små og store. Internasjonalt er Skandinaviske brands attraktive som samarbeidspartnere, siden vi har mange gode og sterke konsepter, bl.a. fordi vi er dyktige på innovasjon, design og har en annen måte å lede virksomheter på, så har vi mye å tilby andre markeder.

På denne måten kan samarbeidet bidra til vekst hos danske og norske virksomheter.

Kontaktpersoner:

FranchiseHub ApS       Direktør Tom Skovbon, mobil +45 20219900, mail: ts@franchisehub.dk

Dreamwork Retail        Direktør Soheil Seyedi. mobil +47 40055510, mail: ss@dreamwork.no

Tom FPISoheil FPI og Dreamwork presse

Relevante hjemmesider:

www.franchisehub.dk

dreamwork.no