VINCE – kundereferanse

Hvem er Vince?

Vince ble etablert i 2010 av tidligere konsulenter fra Infor og Lawson, som mål om å gjøre ERP bedre. I dag har de et sterkt og dyktig team som jobber for å fortsette å tilføre mer verdi til Infor-M3-opplevelsen, og jobber med å utvikle produktene- og tjenestene.

Hvordan kom dere i kontakt med Dreamwork?

Det var en i nettverket mitt som varmt anbefalte Dreamwork og da var det ikke lenger noen tvil på hvem vi ønsket å ha som samarbeidspartner.

Hva gjorde at dere valgte å gå for Dreamwork som byrå?

Dreamwork hadde noen veldig gode referanser og dette veide stort for oss når vi skulle ta avgjørelsen om å velge et byrå. Det som endte opp med å bli den avgjørende faktoren var evnen de hadde til å lytte til vår problemstilling, våre verdier og hvilke type kandidater vi så etter.

Hvordan synes dere rekrutteringsprosessen med Dreamwork har fungert?

Prosessen har vært helt fantastisk. Dreamwork har vært veldig åpne og ærlige hele veien. De har vært en god samarbeidspartner og støttespiller gjennom hele prosessen. Rådgiverne vi samarbeidet med var aldri redde for å stille krav, både til oss, seg selv og kandidatene sine på en utrolig positiv måte. De stilte med ulike kandidater til ulike roller som dekket akkurat den erfaringen vi var ute etter.

Hva førte rekrutteringsprosessen med Dreamwork til?

Prosessen er fortsatt gående, men hittil har samarbeidet ledet til ansettelse av en dyktig Marketing Manager og en Sales Manager. Vi gleder oss masse til fortsettelsen!