Vikarbyrå VS Bemanningsbyrå

Det er ikke alltid like lett å skille de forskjellige utrykkene i bransjen lenger og det finnes flere forskjellige byråer: vikarbyrå, bemanningsbyrå og rekrutteringsbyrå. Problemstillingen mange bedrifter sitter på når de ønsker nye ansatte er hvilket byrå som vil passe deres behov best. Det er flere forskjeller mellom et vikarbyrå og et bemanningsbyrå. I dette blogginnlegget skal vi gå nærmere inn på forskjellene, slik at det blir enklere for din bedrift å velge riktig neste gang dere skal ansette en ny kandidat. 

 

Forskjellen på et bemanningsbyrå og et vikarbyrå   

 

Mange tror bemanning tilsvarer bruk og kast av kandidater. Dette er ikke realiteten i det hele tatt. Kandidatene blir fast ansatt hos oss og innleieperioden varer ofte over en lengre periode. Dersom man ikke trives, eller føler at det er en riktig match, hjelper våre rådgivere dem videre inn i en ny stilling gjennom våre mange samarbeidspartnere. Åpner det seg en mulighet, og målet til kandidaten er fast ansettelse, hjelper vi dem med overgangen til fast kontrakt. Forskjellen på et vikarbyrå og et bemanningsbyrå er enkel:   

 

Et vikarbyrå har gjerne flere kandidater klare til å sendes ut ved akutte behov. Det kan for eksempel være knyttet til kortidssykdom. Vikarbyråer gjennomfører ofte raske prosesser og kan bistå din bedrift dersom du trenger noen på dagen.

 

Et bemanningsbyrå leier ofte ut kandidater til stillinger av midlertidig karakter, eksempelvis prosjektarbeid eller sesongtopper. Det kan også være knyttet til foreldrepermisjon og langtidssykdom. Vi gjennomfører grundige møter med kunden for å kartlegge hva slags kandidater de er ute etter. Videre intervjuer vi kandidatene, de ansettes hos oss og leies ut til bedriftene. Vi kvalitetssikrer alltid kandidatene våre før de leies ut til kundene, for å sikre en god match. Dette gjøres via grundige prosesser, dybdeintervju, personlighetstester og evnetester. Bemanningsoppdragene varer som regel mellom 3-6 måneder, men varierer ut ifra bemanningsbehovet. I mange tilfeller, når det kommer til midlertidige ansettelser, vil det være muligheter for å gå over på en fast ansettelse, dersom behovet oppstår og den innleide ønsker det.

 

Kan bemanning være noe for din bedrift? Våre dyktige, spisskompetente rådgivere hjelper deg gjerne.