Nye lovendringer innen bemanning fra april 2023. Hva gjør bedriftene nå?

Etter stortingsbehandlingen før jul har det nå blitt vedtatt at bemanningsbyråer ikke lenger har samme mulighet til å leie ut personell som tidligere. Før har bemanningsbyråer kunne leie ut personell til bedrifter som har et midlertidig behov. Denne delen av lovverket vil skjerpes inn, men det finnes fortsatt muligheter for bedriftene til å leie inn personell i fremtiden. Vi skal gå mer inn på hva som blir lovlig videre i dette blogginnlegget.

Muligheter for bemanning etter innstrammingene

En ting som er helt sikkert er at behovet for å fylle på med kvalifisert arbeidskraft er fortsatt stort. Når dagens bedrifter får et tidsavgrenset behov, finnes det fortsatt muligheter for å leie inn personell fra bemanningsbyråer.

De nye innleiereglene gir rom for å leie inn fra bemanningsbyrå når behovet for spesialkompetanse oppstår. Denne formen for behov er knyttet til når vikaren skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i en avgrenset periode eller prosjekt. Det er ingen krav til formalkompetanse og det er ikke knyttet opp til spesifikke bransjer. Det vil si at alle bransjer kan leie inn en arbeidstaker fra bemanningsbyrå når behovet for spesialkompetanse oppstår, i en avgrenset perioden. Hva som er ment som spesialkompetanse eller faglig ekspertise, er å anse som reelt når det ikke kan forventes at bedriften selv besitter denne kompetansen.

Dette behovet kan eksempelvis oppstå når en bedrift behøver en IT-utvikler som skal utvikle CRM-system, app, intranett e.l. Det kan også være et reelt tilfelle hvor en bedrift behøver spesialkompetanse innen marked, HR eller salg, som de selv ikke besitter, i en avgrenset periode. Her har det ennå ikke blitt definert en konkret tidsbegrensning, annet enn at den innleide har rett til fast ansettelse etter tre år.

Når det oppstår sykdom i bedriften (både kortvarig og langvarig) vil det fortsatt være mulig å leie inn personell fra bemanningsbyrå. Disse vikariatene må nødvendigvis ikke være for bestemte personer i bedriften, eksempelvis kan det oppstå behov for vikariat når det er en serie av sykefraværstilfeller i bedriften, eller ved ferieavvikling. Det som er avgjørende er at det må være knyttet til en reell fraværssituasjon i bedriften for at det skal være et vikariat.

Det vil også være mulig å leie inn fra bemanningsbyrå når en eller flere av de ansatte i bedriften skal ut i foreldrepermisjon eller ved andre typer permisjoner. Det kan være vanskelig å finne de mest kvalifiserte kandidatene som passer godt inn i din bedrift på kort tid. Da kan bemanning være en god løsning for å dekke det midlertidige behovet.

Bedrifter som er bundet av tariffavtale med et forbund med innstillingsrett (mer enn 10 000 medlemmer) kan i ganske bred grad leie inn personell fra bemanningsbyråer etter avtale med tillitsvalgte. Eksempler på disse er Fellesforbundet eller Fagforbundet. Det som vil være viktig å huske på er at avtalen må være skriftlig nedfelt sammen med tillitsvalgte i bedriften.

Som vi ser her, finnes det fortsatt en rekke muligheter for innleie fra et bemanningsbyrå. Det eneste som ikke inngår i disse tilfellene er utleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Her er det fastsatt et forbud mot å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbransjen med de nye lovendringene.

Hvordan ser det ut for inngåtte eller pågående avtaler?

De nye endringene vil skje fra 01.april 2023, men det er lagt opp til overgangsregler frem til 01. juli. Overgangsreglene ser ut til å gjelde for signerte/inngått innleieavtaler mellom bemanningsbyrået og bedriften som leier inn personell. Om innleieavtalene er signert før 01. april, kan de etter de nye overgangsreglene vare frem til 01. juli. Det vil altså si at bedriftene som har inngått avtale om å leie inn personell fra et bemanningsbyrå når arbeidet er av midlertidig karakter, kan leie disse inn frem til juli, om avtalen er inngått før april. Dersom bedriftene leier inn personell på bakgrunn av noen av de andre årsakene som har blitt omtalt i dette innlegget, vil dette kunne fortsette også etter juli 2023.

Om din bedrift behøver hjelp med å dekke et fremtidig bemanningsbehov, står vi i Dreamwork klare for å hjelpe deg med dine utfordringer.