Ny gullalder for regnskapsbransjen

Det er på tide å ta diskusjonen om digitalisering og endringen av regnskapsbransjen til neste nivå. Endringene åpner opp for nye muligheter for virksomheten som helhet og utvikling i regnskapmedarbeidernes rolle. For å utnytte mulighetene må regnskapsbyråene kunne levere mer enn de tradisjonelle oppgavene.

Ser man nærmere på det har moderniseringen ført regnskapsbransjen over på skybaserte løsninger hvor kvitteringene sendes direkte inn i systemet og regnskapet lagres digitalt. Altså en positiv endring.

Det er noen som mener at regnskapsføreryrket derfor vil forsvinne i takt med utviklingen. Er det en voksende bekymring?

Den nye regnskapsmedarbeideren

Den nye regnskapsmedarbeideren

De tradisjonelle oppgavene til regnskapsføreren har vært både manuelle og rutinepregede. Når disse oppgavene automatiseres er det ingen tvil om at de oppgavene som regnskapsføreren tradisjonelt har gjort, nå er i ferd med å forsvinne.

Men å møte kunden, forstå deres utfordringer og veilede de til å ta lønnsomme beslutninger kan ikke automatiseres, og nettopp dette skaper muligheter for bransjen. Kunderelasjoner bygges ikke alene på tallføringer, en viktig del i relasjonen er det mellommenneskelige. Når regnskapsførerne nyter godt av tidsbesparelsene digitaliseringen gir, kan de bruke tiden på mer krevende oppgaver som økonomisk rådgivning og råd i forhold til daglig drift. Altså jobbe mer strategisk med hver enkelt kunde og hjelpe dem med å jobbe smartere og ta bedre beslutninger for driften sin.

Regnskapsmedarbeideren inntar rollen som økonomisk rådgiver

Den nye regnskapsmedarbeideren

Regnskap har ikke bare blitt enklere for regnskapsføreren, men også for kundene deres. Når kundene i tillegg opplever at regnskapsførerens tradisjonelle oppgaver erstattes av teknologi, endrer det forventningene deres til regnskapsbransjen.

Uansett endring vil kompliserte kompetansekrevende oppgaver bestå og trenger å utvikles videre for å kunne møte de nye forventningene til bedriften din.

Det ligger et uforløst potensial for regnskapsfirmaer i rådgivning, konsulenttjenester og proaktiv relasjonsbygging. Tallforståelse, kunnskap om komplekse regler og evnen til å analysere tallene til konkrete beslutninger gjør regnskapsførere til en optimal sparringspartner for bedrifter. Det ideelle er at kunden tar kontakt med dine regnskapsmedarbeidere for å få råd, uansett hvilken problemstilling kunden har.

Riktig bemanning handler om hele mennesket

Riktig bemanning handler om hele mennesket

For å lykkes med dette kreves det i tillegg kompetanse innen områder som tradisjonelt sett kanskje ikke forbindes med rollen til en regnskapsfører. Her er det behov for mennesker med tilpasningsevne, riktige personlighetstrekk, ferdigheter og evner. Regnskapsmedarbeideren i dag må kunne bygge relasjon til kunden, foreslå løsninger og uoppfordret foreslå prosessforbedringer som gjelder mest effektiv bruk av systemene ut ifra kundens ståsted.

Ved å sette seg inn i kundens situasjon og arbeidsmetoder kan regnskapsmedarbeideren optimalisere integrasjoner og fileksporter fra kundens systemer som gjør jobben mer effektiv, kan den rette regnskapsmedarbeideren posisjonere seg som en god rådgiver ovenfor kundene sine. Uten at det går på bekostning av verken kvaliteten eller viktigheten av et riktig ført regnskap.

Den største utfordringen digitaliseringen har ført til i regnskapsbransjen er tilpasningsevnen til forventningene hos kunden. Det er et stort gap mellom å analysere og føre tall til sosiale sammenkomster og tettere samarbeid med kunden. Veien videre er å satse mer på kundetilfredshet, det er den nye KPI´n.