Finn drømmekandidaten ved hjelp av personlighetsanalyse

Personlighetsanalyser er en viktig, men ikke avgjørende, del i rekrutteringsprosessen vår. Resultatene er et godt utgangspunkt for en åpen og ærlig dialog med kandidaten. Det er slik vi blir bedre kjent med kandidatene og finner den riktige personen for din virksomhet og dine kravspesifikasjoner.

Har du noen gang hatt et jobbintervju med en kandidat og tenkt: «Vedkommende er veldig dyktig, men vil dessverre ikke passe inn i virksomheten vår?»  Mange vil kalle dette mangel på x-faktoren, som kan betegnes som det unike i en person. Det unike er selvstendig, og viser seg som et konkurransefortrinn.

Med Dreamwork Assessment bruker vi veldokumenterte analysemetoder som gir dyp innsikt i hvordan kandidaten tenker, jobber og samhandler. Dette gjør oss i stand til å finne kandidaten med best mulig forutsetninger til å bidra til økt lønnsomhet for virksomheten din.

Hvordan finner vi din nye medarbeider?

Dreamwork personlighetsanalyse finne riktig medarbeider

Å få rett kandidat på rett plass handler like mye om god kjennskap til bedriften som skal bemannes, som å forstå personen bak ferdighetene. Etter å ha gjort oss kjent med kjernen til bedriften, hvordan den er strukturert, drivfaktorene i kulturen og suksesskriteriene driften bygger på, begynner søket etter kandidaten med den spesifikke kompetansen og ferdighetene.

Kandidater som inviteres til 2. runde gjennomfører en personlighetsanalyse, Dreamwork Assessment, hvor resultatene danner grunnlaget for intervjuet. Hensikten med analysen er å bli kjent med kandidaten, utover det som kan observeres, og det som fremkommer av dokumentert kompetanse. Analysen danner et godt grunnlag for å gå nærmere inn på kandidaten som person, kollega og medarbeider.

I en personlighetsanalyse kan noen personlighetstrekk skille seg ut fra andre, og akkurat slike resultater er viktig å ta opp med kandidaten. Et personlighetstrekk vil ikke være like sterkt i alle situasjoner fordi det ofte kan være situasjonsavhengig.

Et lite eksempel på hvorfor vi bruker personlighetsanalyser som grunnlag til dialog:
En medarbeider som skaper mye stemning under lunsjpausen, kan være det stikk motsatte i møter. Altså pratsom i en situasjon og lyttende i en annen. Begge situasjonene er på jobb og menneskene rundt er de samme. Hvis man bare ser på resultatene til analysen kan man danne seg en rekke tanker som skaper bruddstykker, og ikke et helhetlig bilde av kandidaten. Gjennom samtalen får kandidaten muligheten til å forklare hvordan vedkommende opplever situasjonen, og forventningene til egen adferd i de gitte situasjonene.

 

Dreamwork Assessment – Ikke en fasit

Dreamwork Assessment

Vi på Dreamwork benytter oss av personlighetsanalyse, ikke en personlighetstest, som verktøy i jobben vår. Vår jobb er å finne styrkene og mulighetene hos aktuelle kandidater og finne riktige arbeidsoppgaver og arbeidssted. Det handler om å få en dypere forståelse av hva som må til for at kandidaten skal yte og trives på jobb. Vi bruker resultatene fra personlighetsanalysen til å stille de riktige spørsmålene som avdekker og forklarer alt fra emosjonelle reaksjoner til kognitive beslutninger.  Samtidig som vi bruker sunn vett og tror på utforskende og åpne samtaler.

Et lite eksempel som kan forklare hva vi får dybdeforståelse for:
Det er to medarbeidere som er satt til å løse samme utfordring. Begge to leverer nogenlunde samme løsning, men kan ha vært gjennom to vidt forskjellige kognitive beslutningsprosesser. Nesten det samme som å si at den ene jobber på marked og den andre på regnskap.  

Tenk nå at ledelsen er klar over de forskjellige tankeprosessene hos sine medarbeidere. Det vil gi et positivt utslag i form av at ledelsen blir bedre rustet for å delegere ansvarsområder på en mer effektiv måte og møte større engasjement blant sine medarbeidere.

 

Siste finpuss på rekrutteringen

Siste finpuss på rekrutteringen

Selve rekrutteringen er ikke endestasjonen til rekrutteringsprosessen, men et viktig og avgjørende ledd. Når du har fått riktig person på plass, er det like viktig å gi en mottakelse tilpasset vedkommendes styrker og preferanser på arbeidsplassen. Rekrutteringsprosessen er ikke over før den nyansatte er i full gang etter en god onboardingfase. Forskning viser at det er større sannsynlighet for at en ansatt blir i bedriften i mer enn tre år hvis de opplever en god onboarding.

Gjennom Dreamwork Assessment tilbyr vi onboardingrapport som gir deg konkrete tips om hvordan du kan sørge for en best mulig mottakelse av den nyansatte. Som leder kan du i tillegg bruke rapporten til å maksimere medarbeiderens ytelse og engasjement. Rapporten er også et godt grunnlag for medarbeidersamtaler og ikke minst, en dypere innsikt i hvordan du kan ivareta og motivere på individnivå.