Din Regnskapsmedarbeider – Økonomisk rådgiver for andre

Digitalisering og automatisering åpner opp for nye og spennende muligheter. Vi mener at det er en ny gullalder for regnskapsbransjen, hvor din regnskapsmedarbeider kan innta en tydeligere rolle som økonomisk rådgiver for sin kundeportefølje.

 

Det å bygge gode kunderelasjoner basert på dialog, samarbeid og rådgivning vil i fremtiden være en av suksessfaktorene for bedriften din. Dagens regnskapsmedarbeidere må kunne skape trygghet og tillit ved å sette seg inn i kundenes virksomhet og bruke sine analytiske evner som verktøy for sparring og økonomisk rådgivning.

Vi er et bemanningsbyrå, men operer litt som Kirsten giftekniv, vi forener person og arbeidssted. En forening som skal bygge bedriftens lønnsomhet og personens karriere, nettopp derfor er riktig match avgjørende. Altså riktig person på rett plass. Vi snakker hele personen, alt fra kompetanse, personlighet til evner. Et av de første leddene i prosessen er å gjennomføre en behovsanalyse for å bli kjent med bedriften og hva du trenger av kompetanse. Vi benytter blant annet digitale søkemotorer og verktøy som hjelper oss i å kartlegge kompetansen og gå videre med de best kvalifiserte kandidatene. Vi bruker like mye tid på å bli kjent med kandidatene våre som med virksomheten vi bemanner. Vi jobber for å få et grep om kjernen til bedriften, hvordan den er strukturert, drivfaktorene i kulturen og suksesskriteriene driften bygger på. For å deretter finne regnskapsmedarbeideren som er solid på fag, vil fungere optimalt i bedriften, trives i rollen og med arbeidsoppgavene sine.

Viktige egenskaper hos fremtidens regnskapsmedarbeider

Den Nye Regnskapsmedarbeideren

 

Som nevnt har vi like mye fokus på å finne riktig arbeidssted for kandidatene våre som riktig medarbeider for bedriftene vi rekrutterer for. Av den grunn holder vi oss oppdaterte på bransjene vi operer i. Ved å ta pulsen på strømninger i bransjen din, får vi vite hvilke egenskaper i kandidaten som blir verdifulle i tiden fremover for bedriften din.

Det at regnskapsmedarbeideren har øye for detaljer og utviser tallforståelse er grunnleggende evner som må være på plass. I tillegg bør morgendagens regnskapsmedarbeider være kundeorientert, initiativtakende, åpen for endringer og passe inn i virksomhetens profil og kultur.

Dette er de såkalt myke ferdighetene som ikke synes med det blotte øye, men likevel er avgjørende for hvordan kandidaten utfører sine arbeidsoppgaver og for trivsel i arbeidsrollen. For å kartlegge kandidatens styrker, trekk og muligheter bruker vi Dreamwork Assessment. Et verktøy som gjennom personlighetsanalyser og evnetester kartlegger kandidatens personlighetstrekk og om de passer inn i bedriftens kultur og arbeidsstrukturer.

Unngå feilansettelser med Dreamwork Assessment

Dreamwork Assessment

Dreamwork Assessment leverer skreddersydde løsninger som sikrer effektivitet og målbarhet i rekrutteringsprosessen. Rapportene kan blant annet brukes til:

  • å få innsikt i kandidatens personlige trekk, altså hvordan optimalisere arbeidsforholdene med riktig bruk av motivasjonsfaktorer og viktige kulturtypiske trekk for trivsel og høyt leveransenivå
  • å få hjelp til i stille de riktige spørsmålene under intervju med kandidaten, et godt hjelpemiddel til å få større kunnskap om kandidaten.
  • å få hjelp til å ta imot din nye medarbeider på best mulig måte og sikre at personen er raskere i gang i sin nye jobb.

I tillegg til personlighetsanalyser tilbyr Dreamwork Assessment evnetester. Her har man mulighet til å se på tallforståelse, logisk sans og evne til verbal resonnering. Dette er et nyttig verktøy i rekruttering av stillinger som krever teknisk kompetanse.

 

Riktig bemanning handler om hele mennesket

Riktig bemanning handler om hele mennesket

Drivkraften i alt vi gjør er å få til den perfekte match, en drømmekandidat som opplever å ha fått drømmejobben. Ikke bare er det lønnsomt for samarbeidspartnerne våre, men hver eneste drømmekandidat som vi finner representerer arbeidet vårt. Ikke kun fordi de er blitt rekruttert av oss, men fordi vi blir personlig investert og blir medlem i deres evige heiagjeng. Dette skjer nettopp fordi vi tror på at ansettelser handler om å finne drømmejobben til drømmekandidaten.