Velkommen til webinar torsdag 14. september!

De nye innleiereglene har tredd i kraft. Dette har skapt store problemer for mange bedrifter. Samtidig som vi ser en stor interesse for temaet, opplever vi en del usikkerhet i markedet. Sammen med Advokatfirmaet Ræder og Høyskolen Kristiania skal vi arrangere et webinar for å snakke om problemstillingene som har dukket opp på bakgrunn av dette, samt belyse mulighetsrommet som fortsatt finnes i dag.

Agenda

I dette webinaret setter vi fokus på mulighetsrommet for innleie og hvordan vi skal møte kompetansereformen fremover. Det er fortsatt mangel på arbeidskraft og kompetansegapet øker.

Når: Torsdag 14. September klokken 9:00-9:35

Hvor: Webinar. Du får tilsendt tilgang til webinaret på e-post i forkant av webinaret.

Hvem: Dreamwork, Advokatfirmaet Ræder, Høyskolen Kristiania

Medvirkende er Ragnhild J. Nakling fra Advokatfirmaet Ræder, Kristine Briså fra Høyskolen Kristiania og Jannicke Østlie fra Dreamwork.

Har du spørsmål? Disse kan sendes til vår HR-sjef - Martin Buer mb@dreamwork.no

Webinar frokostseminar innleie og mulighetsrommet Dreamwork