Vår samarbeidspartner søker ny Brannvernleder!

Vår samarbeidspartner er en av Nordens største Facility Management-konsern. De har vært aktive i Norge siden 2004 og tilbyr et bredt spekter av servicetjenester som er avgjørende for at bedrifter og offentlige virksomheter fungerer godt og effektivt. Deres kunder spenner fra store private og offentlige organisasjoner, der de er totalleverandør, til små bedrifter som trenger støtte med enkelttjenester som renhold, eiendomsdrift eller kantinedrift. De drifter i dag 350 000 kvadratmeter bolig.

Brannsikkerhet er en kritisk del av deres virksomhet, og de søker nå en dyktig brannvernleder for å styrke sitt team.

Som brannvernleder vil du spille en avgjørende rolle i å ivareta brannsikkerheten for vår samarbeidspartners boliger. Du vil bidra til etablering av nye rutiner og ha en sentral rolle i å sørge for at deres brannsikkerhetssystemer er optimale. I denne posisjonen vil du spille en nøkkelrolle i administrasjonen av større prosjekt, en oppgave som involverer en variert portefølje med et spennende ansvarsområde.

Som brannsikkerhetsekspert vil du være ansvarlig for å videreutvikle brannvernrollen og sikre en skarp fokus på brannsikkerhet. Dette inkluderer oppsplittingen av brannvernansvaret for å sikre at boligområdene for deres hovedsakelig studentbeboere er i samsvar med de høyeste brannsikkerhetsstandardene.

Med en portefølje som inkluderer flere områder i Oslo, samt barnehager, vil du jobbe i en dynamisk og variert arbeidshverdag. Vår samarbeidspartners organisasjon har allerede tatt et skritt i retning av nytenkning og ønsker å opprettholde et innovativt fokus, noe som gir deg muligheten til å være med på å forme brannsikkerhetskulturen fremover.

Som deres Brannsikkerhetsekspert er du hjørnesteinen i teamet for brannvern og sikkerhet. Du vil ha en avgjørende rolle i å planlegge, gjennomføre, og dokumentere tilsyn, drift og vedlikehold av ulike brannverninstallasjoner, inkludert alt fra brannalarmer, brannslukkere, røykvarslere og sprinkleranlegg til andre essensielle enheter.

Dine oppgaver inkluderer også reparasjon av brannverninstallasjoner, der spesielle krav til reservedeler kan være aktuelle. Du vil være ansvarlig for opplæring av utøvende personell om installasjoner og egenskapene til bygningsdeler og annet relevant utstyr. Ditt inngående kjennskap til relevante forskrifter og interne prosedyrer vil sikre at brannvarslingsutstyr er i full samsvar med forskrifter og god praksis.

Oppsummering av arbeidsoppgaver:

  • Gjennomføring av internkontroller og tilsyn på sprinkelanlegg.
  • Ansvar for brannvernservice og sikring av at det ikke er avvik.
  • Identifisering av behov for forbedringer og utskiftinger, samt utarbeidelse av forslag.
  • Hovedansvar for å overholde brannforebyggende lover og forskrifter.
  • Etablere og opprettholde rutiner for informasjon og opplæring om brannvernutstyr.
  • Sikre forsvarlig evakuering i nødstilfeller.

Vi ser etter deg som:

  • Har erfaring innen brannvernledelse, med spesiell kompetanse innen utførelse av sprinkelkontroll.
  • Verdsetter punktlighet og ordenssans
  • Har gode kommunikasjonsevner og verdsetter åpen dialog.
  • Har evne til å samarbeide og kommunisere effektivt med kundens ansatte, beboere og brukere

Vil som jobbe i en kultur som:
Har en unik kultur som kombinerer profesjonalitet med humor? De tror på takhøyde, åpen dialog og et inkluderende miljø. Her kan du være deg selv, dele gode øyeblikk og føle deg respektert uansett hvor du er i organisasjonen. De tilbyr utviklingsmuligheter som hjelper deg med å realisere ditt potensial. Bli en del av en kultur som gir deg rom for personlig og faglig vekst, samtidig som man har det gøy sammen på jobb. Teamet består av 27 dedikerte kolleger som legger vekt på god dialog.

Dersom du har erfaring og kompetanse innen brannvern og brenner for å bidra til trygge boliger og brannsikkerhet, oppfordrer vi deg til å søke på denne spennende muligheten!