Motiveres du av å jobbe med innen innovasjon, teknologi og rådgiving?

Zacco er en moderne, full-service IP-virksomhet med over 150 års erfaring med innovativ tenkning. Zacco tilbyr et 360 °-perspektiv på immaterielle verdier: fra innlevering av patentsøknader, varemerkeregistrering og designbeskyttelse til programvareutvikling, beskyttelse av digital brands, cyber security, porteføljestyring og IP-strategier i den moderne økonomien. Ved å slå sammen de tradisjonelle IP-områdene med cyber security, programvareutvikling og digital brands, tar vi oss av dine ideer, innovasjoner, data og identitet – samt alle andre immaterielle verdier. Vi beskytter dine IP-verdier, gir deg eierskap og sørger for at det er du som beholder dem – nå og i fremtiden.
Zacco har i dag mer enn 500 ansatte, 250.000 registrerte IP-rettigheter, og et stort antall erfarne Patent-, Trademark- og Design Attorneys, så vel som Paralegals, IT-spesialister og programvareutviklere.

Vil du gi Norges mest nyskapende bedrifter råd om hvordan de skal optimalisere sine
finansieringsmuligheter innen forskning, utvikling og innovasjon?

Har du høy utdannelse innen informatikk eller øvrige ingeniørfag (inkludert livsvitenskap)
og sterke analyse- og formidlingsevner?

Da håper vi du leser videre!

I samarbeid med Dreamwork søker Zacco nå dyktige seniorrådgivere til sin Funding-avdeling.
Avdelingen spesialiserer seg på å bistå næringslivet med å framskaffe støtte til forsknings-,
utviklings- og innovasjonsprosjekter gjennom relevante ordninger i det offentlige
virkemiddelapparatet.

Gjennom ditt arbeid blir du kjent med en rekke spennende og framoverlente bedrifter i Norge. Du
vil få mulighet til å bistå disse bedriftene med kartleggings- og analyseprosesser for å identifisere
hvilke offentlige virkemidler som er best egnet for bedriften. Når det er aktuelt vil du bistå
bedriftene med søknadsutformingsprosesser.

Zacco Funding sitt hovedfokus er å hjelpe bedrifter med å oppnå støtte gjennom det
næringslivsrettede virkemiddelapparatet – fra SkatteFUNN til de avanserte virkemidlene
Innovasjonskontrakt/Miljøteknologiordningen, Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), samt
Enova sine bedriftsorienterte programmer.

I stillingen kan du forvente en lærerik og variert arbeidshverdag med store muligheter for faglig og
profesjonell utvikling i et av landets sterkeste miljøer innen innovasjon, intellektuell eiendom og
teknologi.

Ansvarsområde:

• Kartlegging og analyse av bedrifters muligheter for offentlig støtte til forsknings-,
utviklings- og innovasjonsprosjekter
• Koordinering av søknadsprosesser mot aktuelle støtteordninger
• Øvrig rådgiving knyttet til bedrifters finansierings- og innovasjonsstrategi
• Fortløpende læring og gjennomføring av kurs for å holde deg oppdatert innen ditt fagfelt

Vi tilbyr:

• Jobb i et av landets sterkeste fagmiljøer innen innovasjon, intellektuell eiendom og
teknologi
• En lærerik og variert arbeidshverdag
• Gode muligheter for videre faglig og profesjonell utvikling
• Solide fastlønnsvilkår og spesielt gunstig provisjonsordning
• Moderne lokaler på Skøyen med to gode kantiner og gratis treningsrom
• Et team i vekst som er opptatt av kunnskapsutveksling
• Fleksibel hjemmekontorordning

Ønskede kvalifikasjoner:

• Utdannelse på master- eller doktorgradsnivå innen informatikk, tradisjonelle ingeniørfag
eller livsvitenskap
• Minimum to års relevant erfaring fra industri, konsulentvirksomhet og/eller forskning
• Sterke analytiske og rådgivende ferdigheter
• Svært sterk muntlig og skriftlig formidlingsevne
• Erfaring fra søknadsprosesser mot avanserte virkemidler er et pluss

Hørtes dette spennende ut? Vi ser frem til å motta din søknad. Ved spørsmål, kontakt Eivind Namløs på en@dreamwork.no / mob. 40451424.