Forberedelse til jobbintervju: 4 vanlige spørsmål og hvordan du kan svare på dem

Digital Marketer

Lisa Semb

Publisert

18 mars 2024

Lesetid

Det er ikke alltid like lett å forberede seg til et jobbintervju. De fleste av oss ønsker å være så godt forberedt som mulig, noe som betyr at vi gjerne vil ha tenkt litt gjennom hvordan intervjuet kommer til å gå på forhånd.

Hvilke spørsmål kommer jeg til å få?

Hva forventer de at jeg svarer på de ulike spørsmålene?

For å gjøre forberedelsene til jobbintervjuet litt enklere for deg har vi samlet de 4 vanligste spørsmålene å bli stilt under et jobbintervju, og hvordan du kan svare på dem 🙌

 

1. Fortell litt om deg selv.

Svar: Her er det viktig å tenke litt over stillingsannonsen i forkant. Start gjerne med en kort oppsummering av din utdannelse og jobberfaring (hvis du har noe å vise til. Hvis ikke kan dette også være en ypperlig mulighet til å snakke om evt kurs du har tatt eller liknende som kan være relevant for stillingen). Deretter fokuser på relevante ferdigheter og prestasjoner som er spesifikke for stillingen du søker på.

Eksempel: Hvis du søker på en stilling innen kundeservice, kan du legge vekt på tidligere stillinger/kurs/annen erfaring hvor du har jobbet med liknende. Du kan legge vekt på de ulike personlighetstrekkene hos deg som passer godt inn med stillingsbeskrivelsen.

HUSK: Du skal alltid være deg selv og aldri lyve i et jobbintervju. Her handler det kun om å fremheve de sidene ved deg selv og tidligere erfaringer som passer god med nettopp den stillingen du søker på.

2.  Hva er dine styrker og svakheter?

Svar: 

  • Styrker: Velg styrker som er relevante for jobben du søker på. Forklar hvordan disse styrkene har hjulpet deg å lykkes tidligere, og hvordan de kan bidra positivt i stillingen du søker på.
  • Svakheter: Velg en svakhet som ikke er avgjørende for jobben.

Eksempel styrke: Hvis du for eksempel har en styrke i å arbeide effektivt i team, kan du nevne hvordan denne evnen har bidratt til suksess tidligere og hvordan den vil være verdifull i den aktuelle stillingen.

Eksempel svakhet: Hvis du for eksempel er veldig opptatt av detaljer, kan du nevne hvordan du jobber med å finne en balanse mellom å være oppmerksom på detaljer og å opprettholde effektivitet i arbeidsoppgavene dine.

3. Hvorfor ønsker du å jobbe for denne organisasjonen?

Svar: Vis at du har gjort research om selskapet og har forståelse for deres verdier, misjon og kultur. Fortell hvordan din egen karrierevei og verdier passer med bedriftens mål og hvor de er på vei.

4. Kan du gi et eksempel på en utfordrende situasjon på jobben og hvordan du håndterte den?

  • Svar: Velg et eksempel som viser dine problemløsnings- og kommunikasjonsferdigheter. Beskriv situasjonen kort, hvilke utfordringer du møtte, og hva du gjorde for å løse dem. Fokuser på dine handlinger og resultatene du oppnådde, og viktigst av alt, hva du lærte av opplevelsen.

Eksempel: «En gang støtte jeg på en utfordrende kunde som var misfornøyd med tjenestene våre. Ved å være imøtekommende, lytte nøye til deres bekymringer og tilby skreddersydde løsninger, klarte jeg å snu situasjonen og bevare kundens tillit.»

 

Jeg håper dette hjelper litt når dere står midt i en jobbsøkerprosess og skal forberede dere til et jobbintervju. Lykke til. Husk, det viktigste er å være seg selv. Da har du allerede gjort halvparten av jobben 😉