Visavi Technology AS

Vi har har hatt god og tett kommunikasjon med Visavi Technology for å hjelpe dem i overgangen fra startup til scale-up selskap. Les mer om hvordan vårt samarbeid har vært, og hvilke tjenester vi har levert til de.

Hvem er Visavi Technology?

Visavi Technology leverer en programvare som sanntidsvisualiserer alle operasjonelle arbeidsflyter integrert i et grensesnitt. De befinner seg i overgangen fra å være et startup selskap til å bli et scale-up selskap. I denne overgangen er det nødvendig med organisatoriske endringer, hvilket vi i Dreamwork har vært med å bistått med.

Uttalelse

Dreamwork skjønte ganske raskt hva vi var ute etter. Både i forhold til dette med å ha sterke fagpersoner, men også den personlige profilen. Så jeg tror vi traff hverandre veldig godt. 

Visavi

Are Føllesdal Tjønn

Adm. Direktør,
Visavi Technology

Hva sier kunden om vårt samarbeid?

Problemstilling

Visavi Technology er i overgangen fra å være et startup selskap til å bli et scale-up selskap. Med denne overgangen var Visavi Technology interessert i å knekke koden ved å bruke mer inbound strategi for å nå ut til flere kunder samtidig ved hjelp av digitale kanaler, og gå bort i fra tradisjonelle cold calls. Dette ville være med å bidra til at deres merkevare ble bedre kjent i markedet og få en større potensiell kundebase, både nasjonalt og internasjonalt. Dermed oppsto det et behov for en markedssjef, i tillegg til en medarbeider på kommersiell avdeling, slik at de kunne slå sammen og etablere sin inbound og outbound strategi.

Fremgangsmåte

Sammen med Visavi Technology hadde vi i Dreamwork en lengre workshop, der vi kom med råd og innspill basert på våre egne erfaringer ved implementeringen av en lignende strategi i vår virksomhet. Vår know-how i bransjen og hvilke type profiler vi måtte hente inn til en gründerbedrift og hvilke miljøer de burde komme fra, kom også godt med. I bedrifter som Visavi Technology er det essensielt at profilene ønsker å være med å bygge sin egen rolle, samtidig med at de måtte ha internasjonal erfaring, og da helst fra større selskaper.

Resultat

Ved hjelp av oss som sparringspartner, og god og tett kommunikasjon hele veien, sitter  Visavi Technology igjen med to dyktige kandidater, en på marked og en kommersiell leder, som fortsetter med å bidra til veksten i bedriften. Dette resulterer i at Visavi Technology har en bedre mulighet til å jobbe med inbound strategi, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til at den kompetente personen på kommersiell avdeling har mulighet til å både håndtere kunder og vise demo av deres programvare.