Innovation Support

Vi i Dreamwork har jobbet tett og effektivt med Innovation Support, for å sørge for at de fikk inn kandidater som passet perfekt inn hos dem. Les mer om hvordan vårt samarbeid har vært, og hvilke tjenester vi har levert til de.

Hvem er Innovation Support?

Innovation support er et konsulent selskap som hjelper bedrifter med å få flere kunder. De jobber med kartlegging, leads generering og møte booking. Ønsket er å være den foretrukne partneren når det kommer til å finne nye kunder. Bedriftene i Norge skal vite at de er der, og at vi leverer gode resultater. 

Uttalelse

Det er behagelig å være kunde hos Dreamwork, og få presentert kandidater og gi tilbakemeldinger. Jeg vet at kandidatene blir behandlet på en bra måte, og jeg vet at mine tilbakemeldinger blir notert og respektert. 

Bilde-av-mann-som-er-ansatt-hos-Innovation-Support

Helge Johansen

Daglig Leder,
Innovation Support

Hva sier kunden om vårt samarbeid?

Problemstilling

Innovation Support har behov for nye ansatte kontinuerlig. Det startet med en drøm om å være et springbrett ut i arbeidslivet, for nyutdannede unge talenter. De ønsket kandidater som var nysgjerrige og ønsket å få en god start på arbeidslivet. Våre rådgivere søkte aktivt etter å få tak i de riktige profilene og sørget for å ivareta Innovation Support sine verdier. 

Fremgangsmåte

Vi tok aktivt i bruk søk og brukte verdien vi har i vårt eget nettverk, for å hente inn kandidater vi mente ville passe inn hos Innovation Support. For dem var det viktig at alle kandidater, enten de fikk jobben eller ikke, ble behandlet med respekt. Alle kandidater skulle føle på at rekrutteringsprosessen ga dem noe og gjorde dem tryggere på arbeidslivet. 

Resultat

Idag sitter Innovation Support med en konstant flyt av motiverte medarbeidere, som er med på å hjelpe bedrifter i hele Norge med å finne nye kunder.