Mangler du ressurser innen IT?

Dagens arbeidsmarked er preget av lav arbeidsledighet, og IT- bransjen er en av de som merker dette mest. Vi kan bistå deg i prosessen med å finne de beste IT-hodene til din bedrift.

Hvorfor bruke Dreamwork IT som rekrutteringspartner?

En stor del av IT-kandidatene befinner seg ikke på LinkedIn, samtidig som de er ettertraktet i markedet. Dette fører til en stor utfordring når det kommer til å finne kompetente kandidater innen IT. For at vi skal finne disse kandidatene har vi sett oss nødt til å tenke utenfor boksen. Dermed bruker vi tid på å bygge nettverk, både digitalt og fysisk, for å få tak i drømmekandidatene.

Hos oss betaler du ikke for en enkeltrådgivers tid, men for et tverrfaglig team som kan løse ditt prosjekt på best mulig måte. Vi selger ikke kandidater, men en løsning som skal passe spesifikt til din bedrifts behov. Dermed er kandidaten(e) vi presenterer til deg spesielt tiltenkt din bedrift.

Kravspesifikasjon

Sammen med dere setter vi opp en kravspesifikasjon. Hvilken type kandidat(er) er dere ute etter? Hvilken kompetanse, programvarekunnskaper og erfaring er dere ute etter, og hva skal til for at denne personen passer inn i sin nye stilling i din bedrift.

Annonsering og søk

Dette er to aktiviteter som pågår parallelt. Det ene er at vi annonserer på plattformene hvor kandidatene oppholder seg, samtidig som at våre rådgivere utfører aktive søk, og kontakter potensielle kandidater. For oss er det viktig å nå ut til de passive søkerne, da det ikke nødvendigvis er de som søker på stillingene som er mest kvalifiserte. I tillegg kan dere også velge å benytte dere av Dreamwork Technology, for å tiltrekke dere og beholde de beste kandidatene.

Intervjuer

Vi utfører intervjuer fortløpende med potensielle kandidater. Et viktig verktøy vi bruker, er Dreamwork Assessment, en personlighetsanalyse. Denne brukes som en del av intervjuene for å få enda mer innsikt i hvordan personen fungerer på et mellommenneskelig plan, kognitiv prosesseringsmetode og i forhold til arbeidsoppgaver.

Referansesjekk

Vi utfører selvfølgelig alltid grundige referansesjekker før vi presenterer potensielle kandidater til dere.

Arbeidsgiveransvar og oppfølging

Oppfølging med kandidaten. Når det kommer til bemanning innen IT, har vi arbeidsgiveransvaret og følger derfor opp kandidaten(e). Dette innebærer medarbeidersamtaler, oppfølgingssamtaler, lønnskjøring, pensjon, sykepenger osv.

Rekruttering innen IT

Dreamwork IT bistår kunder med å rekruttere kvalitetskandidater til stillinger innen IT. Våre rådgivere i Dreamwork IT holder 10-15 intervjuer hver i uka, og opprettholder kontakten med potensielle kandidater, selv når vi ikke holder på med et aktivt prosjekt.

Vi skreddersyr løsninger til hver enkelt bedrift. Det aller første vi gjør er å bli kjent med bedriften din. Dette gjelder både nåværende kompetanse, kultur og fremtidige planer. Under denne samtalen utfører vi også en behovsavklaring for å vite akkurat hvilke type stillinger som må fylles og hva du mener skal til for at kandidaten skal lykkes. Med lang erfaring innen rekrutteringsfaget, vil vi også fungere som en rådgivende part under denne delen av prosessen.

Vil du bli franchisetaker

Kundereferanser

Uansett om din bedrift har et kortvarig eller langvarig bemanningsbehov, kan vi i Dreamwork bistå prosessen med å finne din neste arbeidstaker

La oss hjelpe deg med å finne de beste IT-hodene

Vi bistår deg med deler eller hele rekrutteringsprosessen.