Dreamwork Talents

Dreamwork Talents er spesialisert på bemanning innen salg og kundeservice.

Bemanning innen salg og kundeservice

Dreamwork Talents bistår kunder i å bemanne kandidater til stillinger innen salg og kundeservice. Til forskjell fra rekrutteringsoppdrag, er det vi som har hele arbeidsgiveransvaret, og i samsvar med din bedrift coacher og følger vi opp kandidatene. Ofte er dette kandidater som er i starten av sin karriere til entry-level stillinger, besatt av motiverte kandidater med mye drive.

Bemanningsperioden er fra 6-24 måneder, og før oppdraget setter vi oss inn i bedriftens kultur, strategi, opplæring og slik at vi senere fungerer som en sparringspartner med bedriften. Du kan din bedrift best, mens vi har fokuset på kandidatene. Oppdragene i bemanning innen salg og kundeservice, kan være løst etter 1-2 uker, men det er avhengig av en god kravspesifikasjon, og godt samarbeid.

dreamwork-financials-bemanning-innen-regnskap-og-finans-profesjonell-dame-smiler-mens-hun-snakker-med-profesjonell-mann

Hvordan fungerer bemanning innen salg og kundeservice?

Ved bemanning innen salg og kundeservice, representerer vi i Dreamwork din bedrift. Derfor er det viktig for oss å imøtekomme hver kandidat på en god måte, selv om det ikke er en aktuell kandidat til stillingen. Bak kulissene er det et helt team som skal finne de(n) rette kandidaten(e) til din bedrift, og prosessene er effektive.

Bli kjent

Det første vi gjør er å bli kjent med bedriften. Dette gjøres slik at vi kan best mulig sette oss inn i deres kultur, arbeidsoppgaver og verdier. I denne delen av prosessen utformer vi en kravspesifikasjon og en personlighetsprofil for hvilke egenskaper og kvalifikasjoner kandidaten skal ha.

Annonsering og søk.

Deretter utfører vi et søk etter relevante kandidater, før vi «screener» kandidaten og deretter tar dem inn på førstegangsintervju. Når dette er klarert, utfører vi referansesjekk og eventuell personlighets- og evnetester. Men ofte har vi entry-level kandidater i loopen.

Motta kandidater

Etter kandidatene har gått igjennom prosessen hos oss i Dreamwork, vil du får tilsendt flere kandidatprofiler samtidig. Her har du mulighet til å vurdere de aktuelle kandidatene, og finne ut hvilke(n) av de du ønsker at skal jobbe hos deg.

Under bemanningsperioden har vi alt av oppfølging og coaching av kandidatene. I tillegg er det for oss i Dreamwork viktig å være tilgjengelig for kandidatene når de har spørsmål, og ha et godt og tett samarbeid med lederne i bedriften slik at vi kan følge opp kandidatene på best mulig måte i samsvar med bedriftens ønsker

dreamwork-financials-bemanning-innen-regnskap-og-finans-damer-gir-high-five

Hvorfor bruke Dreamwork Talents som bemanningspartner?

Et av våre grunnpilarer innen bemanning innen salg og kundeservice, er at vi fokuserer på proaktivitet. Våre rådgivere i Dreamwork Talents holder 10-15 intervjuer hver i uka, og opprettholder kontakten med potensielle kandidater, selv når vi ikke holder på med et aktivt prosjekt. Dermed kan det godt være vi har en relevant kandidat i loopen allerede når du kontakter oss.

Du kan best din bedrift, mens vi kan rekrutteringsfaget. Bemanning innen salg og kundeservice er et spesialiseringsområde for oss, og noe vi i Dreamwork fokusert på siden oppstart. Mange av våre rådgivere har holdt på med bemanning innen salg og kundeservice i flere år før de startet i Dreamwork. Dette innebærer at hver rådgiver har bygget store nettverk innen bransjen på LinkedIn, og at vi holder oss oppdaterte på det som skjer i salgsbransjen.

Samtidig benytter vi oss av avansert teknologi for å tiltrekke oss og beholde de beste kandidatene, også de som ikke er aktive jobbsøkere.

Du betaler ikke for en enkeltrådgivers tid, men for et tverrfaglig team som kan løse ditt prosjekt på best mulig måte. Vi selger en løsning som er spesielt tilpasset din bedrifts behov for bemanning innen salg og kundeservice. Dermed er kandidaten(e) vi presenterer til deg, spesifikt tiltenkt din bedrift.