Slik har det siste året skapt en ny kategori av selgere

Som rekrutterere har vi i Dreamwork fått et godt innblikk i konsekvensene av nedstengningene som har preget det siste året. Særlig de som jobber i servicenæringen og reiselivsbransjen har virkelig fått smake på konsekvensene – og av naturlige årsaker vært ekstra aktive på jobbsøkerfronten.

De har nok fått oppleve en annen søkeprosess enn de var vant til – og den er høyt sannsynlig endret for godt.

 

Digitale intervjuer er kommet for å bli

Mens mange yrker har blitt digitaliserte gjennom hjemmekontorbølgen, har det samme skjedd for selve jobbsøkeprosessen. Både profesjonelle rekrutterere og bedrifter som intervjuer for egne stillinger, har nærmest vært tvunget til å legge om til videointervjuer.

Dette sparer rekruttererne for mye dødtid – men kan gjøre ting noe vanskeligere for søkerne. Det kreves trening av en litt annen muskel for å fremstå sympatisk over kamera, i forhold til fysiske møter. Med kortere tid til å vise deg fram, og press om å fremstå saklig og effektiv fra første stund, kan det bli vanskeligere å skille seg ut.

Mens fysiske intervjuer neppe er borte for godt, er det all grunn til å tro at de vil bli mye hyppigere brukt også etter at all sosial distansering opphører. De er rett og slett for effektive til å gi slipp på. Dette er altså en kanal det lønner seg å mestre først som sist.

 

En overflod av selgere fra andre yrker

Mens de best betalte proffselgerne har sittet relativt trygt i båten, og kunnet jobbe hjemmefra via digitale salgsmøter, har selgeryrkene med mindre krav til erfaring fått langt flere om beinet. Vi snakker her om det såkalte «young professionals»-segmentet.

I tillegg til de som alltid har ønsket å jobbe med salg, er det nå mange som har jobbet i serviceyrker som tar kontakt med rekrutterere. Mens de siste årene har gitt en økning i stillinger som fylles ved at arbeidsgiveren selv tar kontakt (typisk via LinkedIn), er det nok mange som nå har opplevd å måtte søke mer aktivt selv – ofte til stillinger de kjenner seg underkvalifiserte for.

Kortere intervjuer, flere konkurrenter, færre muligheter, og det til et yrke du ikke har all verdens erfaring i. Det er altså noen utfordringer for kandidatene der ute

Når det er sagt, kan vi allerede nå ane at de mer langsiktige virkningene vil være positive.

 

Arbeidsgivere får øynene opp for nye kandidater

Med den utvidede kandidat-poolen, er det bare naturlig at flere utradisjonelle kandidater har fått jobb som selgere. Og det vi ser er at flere arbeidsgivere begynner å legge fra seg noen fordommer om hvem som passer til jobben.

Det viser seg at også de som ikke har jobbet med oppsøkende salg tidligere, har verdifull erfaring fra for eksempel service-yrker, som hjelper med å skape gode kunderelasjoner. Vi har selv vært vitne til at arbeidsgivere har fått dyktige nye ansatte, som vil fortsette med salg, men som kanskje aldri hadde gitt det en sjanse om ikke pandemien hadde tvunget dem til et karrierebytte.

Antageligvis vil det gjøre det lettere å gjennomføre karrierebytte til salgsbransjen i fremtiden, nå som arbeidsgiverne har fått bevist hvor godt det kan fungere.

På den andre siden kan nok også bransjene som i dag sliter, ønske mange arbeidstakere velkommen tilbake om et år eller to, som tar med seg verdifull lærdom fra salgsbransjen. Det er neppe negativt å ansette en servicearbeider som har lært seg å tenke mer selgende og kommersielt.

Dette gir håp om at selv en forferdelig turbulent periode for næringslivet har positive følger på sikt. Vi ønsker alle de nye selgerne hjertelig velkommen til en spennende bransje.

Arbeidsgivere får øynene opp for nye kandidater