Rekruttere eller bruke bemanning?

Dette er den evige problemstillingen som blir drøftet, skrevet om og tatt opp i enhver samtale som omhandler rekruttering og bemanning. Hovedproblemstillingen er egentlig at for få vet hva bemanning faktisk innebærer. Når du er ferdig med å lese dette innlegget kommer du ikke lenger til å ha noen tvil om hva bemanning er, og hvorfor bemanning kan være et alternativ for din bedrift.  

Forskjellen på rekruttering og bemanning 

Flere bedrifter tenker nok «Dersom målet er fast ansettelse til slutt, hvorfor ikke bare velge rekruttering?». Når du går gjennom en rekrutteringsprosess «kjøper» du kandidaten med en gang og du vil få ansvaret for kandidaten fremover. Din prosess med rekrutteringsbyrået avsluttes her. Dersom din bedrift har et midlertidig behov eller ansatte som skal ut i foreldrepermisjon, eller langtidssykdom, kan bemanning være løsningen for din bedrift.

 Vi bruker tiden på å finne den perfekte kandidaten for dere gjennom søk og dypdykk, annonsering og utforming av kampanjer, mens dere kan fokusere på driften av arbeidsplassen. Dere vil få god veiledning og profesjonell hjelp av våre dyktige rådgivere til å finne de beste kandidatene. 

Fordelene med bemanning for deg som kunde  

Vi leier ikke ut personell til enkeltdager eller på ukesbasis. Dersom det oppstår et permanent behov for arbeidskraft, kan kandidaten kjøpes ut. Fordelen med bemanning er at vi bruker god tid på å kvalitetssikre kandidatene før vi bemanner dem ut til kunder. Bemanningsbyrået tar seg av hele arbeidsgiveransvaret og betaler alle sosiale utgifter i bemanningsperioden. På denne måten slipper kunden dette i starten. Kunden kan fokusere fullt på en god onboarding og bli ordentlig kjent med kandidaten.    

Kan bemanning være noe for din bedrift? Våre dyktige, spisskompetente rådgivere hjelper deg gjerne.