Hvordan vil markedet se ut når ting normaliseres og burde du satse nå?

Selv om det kan føles endeløst, vil unntakstilstanden ta slutt. Da vil det lønne seg å være forberedt.

Effektene av 2020 trenger ingen introduksjon. De fleste har blitt påvirket i større eller mindre grad, og mange har nok opplevd at bedriften har måttet legge om hverdagen, eller gå på sparebluss en stund.

Til tross for truslene fra nye mutasjoner, er vaksinene på vei ut. Tallene peker nedover, med forbehold, mot sommeren eller høsten, og det går altså an å forberede seg på en tid der dørene åpnes, håndtrykkene reintroduseres, og markedet stabiliserer seg igjen.

Hvordan vil det markedet se ut?

 

Mindre usikkerhet gjør det lettere å tenke på fremtiden

Med den tross alt rimelig gode norske håndteringen av viruset, er det økonomien som har vært den største utfordringen for mange. Ser vi på BNP-tallene fra Statistisk sentralbyrå, er det lett å se når nedstengningene skjedde.

Etter et brutalt stup i mars i fjor, gikk kurven oppover, før vi ser den peke nedover igjen i november. Mens de nye restriksjonene i vinter selvsagt vil ha konsekvenser, vet vi likevel nå at vaksinene rulles ut, og at ting forhåpentligvis vil bli bedre i løpet av året.

I mars i fjor hersket det langt større usikkerhet, og det var nok mange permitteringer og andre tiltak som kanskje kunne vært unngått om vi visste mer. Det er langt enklere å vite hvor mye beltet må strammes nå som du har en slags sluttdato for innsparingene.

 

Overraskende mange forespørsler og nye selskaper

Som rekrutteringsselskap har vi tydelig innblikk i hvordan arbeidsmarkedet ser ut, og de siste månedene har vi faktisk hatt et rekordantall innkommende forespørsler. Særlig gjelder dette IT-stillinger, som har blitt ekstra attraktive nå som hele Norge har blitt tvunget til å digitalisere seg.

Ikke bare gjelder dette utlyste stillinger, men vi ser også at flere starter egne virksomheter, trygge på at etterspørselen vil fortsette.

Det er også verdt å merke seg at i tredje kvartal 2020, en rolig periode med tanke på korona, så en 16 prosents økning i nye selskaper i forhold til samme periode i 2019. Antagelig skyldes dette at det hadde bygget seg opp en «buffer» med nye selskaper som ventet med å etablere seg til markedet så tryggere ut.

Det er altså ikke usannsynlig at vi vil se noe lignende når denne perioden med nedstengning er over.

 

En god periode å satse på markedsføring og rekruttering

Skal du tenke taktisk, er dette faktisk en gyllen mulighet til å opptre mer offensivt i markedet. Når de andre strammer beltet, blir det mindre konkurranse, og du kan dermed gripe en større markedsandel dersom du har ressursene til det.

Det gjelder både å snappe opp dyktige arbeidstakere og å putte mer penger inn i markedsføringsbudsjettet. I andre enden av pandemien vil både etablerte og nye selskaper være tilbake i ringen, så har du egenkapitalen – sats nå! Det kan gi deg et uvurderlig forsprang på konkurrentene.

Er du interessert i hva du kan gjøre nå på rekrutteringssiden, ta gjerne kontakt med Dreamwork. Vi tilbyr ikke bare rekruttering, men kan også bistå med rådgivning rundt din egen strategi og rekrutteringsprosesser.

Last ned gratis verktoy