Har digitale jobbintervjuer kommet for å bli?

Mye har blitt snudd på hodet siden mars 2020. Ikke alle endringene er negative.

Da jeg jobbet som rekrutterer i Dreamwork i perioden 2017–2019, var kanskje ett av ti intervjuer utført gjennom video, mens de andre ni var ansikt til ansikt. Jeg returnerte til stillingen i 2020, etter en liten pause, til et yrke som plutselig var blitt gjennomdigitalisert. Pandemien ga oss ikke noe annet valg.

Spørsmålet som dukker opp, nå som vaksiner rulles ut og vi forhåpentlig aner en slutt på unntakstilstanden i løpet av året, er hvor mange av endringene som er permanente.

 

Fordelene med digitale intervjuer

Det er så klart noen store fordeler med å ta intervjuene digitalt, som peker mot at de nok vil bli hyppigere brukt i fremtiden. Først og fremst er det effektiviseringsgevinster. Ettersom du reduserer tidssluk som parkeringsproblemer, trafikk og bussforsinkelser, er det lettere for kandidaten å møte opp i tide.

Samtidig tilrettelegger videointervjuer mindre for small talk (som både kan være positivt og negativt), og du risikerer heller ikke å bruke tid på å ta imot en for tidlig ankommet kandidat.

Et intervju som tidligere ville tatt 50 minutter, kan derfor nå lett gjøres på en halvtime. Siden du allerede sitter i fokusbobla foran PC-en, blir det også mer naturlig å gå rett over på å skrive kandidatprofil. Vi kan lett se for oss at en rekrutterer vil kunne ta flere intervjuer i løpet av en dag, enn det som var mulig tidligere.

Så har vi selvsagt de geografiske gevinstene, som har utvidet nettet for mange av oss. Det er nå ingen grunn til at en bedrift i Trondheim ikke skal kunne bruke et rekrutteringsselskap i Oslo. Det samme gjelder for kandidatsøket – du får tilgang på langt flere flinke folk som kanskje ikke har mulighet til å reise inn for et intervju.

Som en tredje bonus har jeg også opplevd at det blir færre kansellerte intervjuer, særlig om morgenen, etter at vi har gått over til video. Særlig om du intervjuer unge kandidater som ikke er spesielt begeistret for å stå opp før hanen galer, kan det være en fordel å benytte seg av video også fremover.

 

Les mer: Dette kjennetegner en god selger i 2021

 

Ulempene med digitale intervjuer

Det er altså noen store fordeler som peker mot at vi burde fortsette å bruke videointervjuer også etter at det blir mulig å møtes fysisk igjen. Men det er også noe vi mister på veien.

I Dreamwork retter vi oss i høy grad mot selgere og salgsrelaterte yrker. Det er et godt eksempel på en stilling der «myke» kvaliteter som hvordan du oppfattes av andre er veldig viktige. Slike kvaliteter kan være vanskeligere å kommunisere over video. Noe så enkelt som et håndtrykk kan ofte fortelle mye om en person.

I de fleste tilfeller der man snakker om effektivisering, er det dessuten et menneskelig element som går tapt. Særlig i en periode der mange er i en sårbar situasjon, med permitteringer og et usikkert jobbmarked, kan det å ta seg tid til å prate med og betrygge kandidaten bety veldig mye. Det er langt ifra sikkert at markedet vil normalisere seg øyeblikkelig, bare fordi korona-tiltakene opphører.

Her vil nok rekruttererne som er i stand til å ta litt ekstra tid til kandidatene sine, og ikke minst gi et godt inntrykk av hva slags arbeidskultur kandidaten potensielt skal inn i, være de langsiktige vinnerne. Ellers kan det fort oppstå problemer fra onboarding-fasen og utover.

 

Fremtidens jobbintervju – en kombinasjonsløsning?

Det mest sannsynlige scenarioet for tiden etter korona, er nok at vi vil se en blanding av digitale og fysiske møter. For eksempel vil det nok bli vanligere at i en prosess med flere intervjuer, vil de kortere av dem bli gjort digitalt – mens man fremdeles møtes fysisk for å bli kjent mer i dybden.

Antagelig blir det nok noen type stillinger som benytter videointervjuet mer enn andre. Der mye handler om dokumenterbar kompetanse, som for eksempel IT-stillinger, har du mindre å tape på å gjøre alt digitalt. Når det gjelder salg og mer «sosiale» stillinger, vil det nok bli flere fysiske møter.

Vi kan også se for oss at det vil bli lagt mer vekt på kompetanse- og personlighetsanalyser, for å underbygge sider av kandidaten som et videointervju ikke alltid gjør like tydelig.

I det store og hele har nok bransjen vunnet mye på den tvungne digitaliseringsprosessen, som det er verdt å ta med seg videre. Flere valgmuligheter for hvordan du finner den beste kandidaten kan umulig være negativt.