Hva skal til for å finne de beste hodene innenfor IT?

Det er stor mangel på utviklere om dagen og kampen om de beste hodene innenfor IT-bransjen blir stadig tøffere. Vi får ofte spørsmål fra kundene våre «Hvordan skal dere få tak i de kandidatene vi er ute etter når de ikke befinner seg på Linkedin?». Taktikken må endres og vi må ta i bruk andre plattformer og andre metoder for å få tak i de vi er på utkikk etter. Noe av det vi gjør er å delta på messer og konferanser. På denne måten får vi muligheten til å bygge nettverk som har verdi for vår fremtid innen IT-rekruttering. 

 

Utviklere søker nye utfordringer og faglig utvikling 

 En rekrutteringsprosess innen IT-bransjen kan ofte se litt annerledes ut enn en rekrutteringsprosess innen et annet segment. Innenfor IT-bransjen pleier det å være et mindre skille mellom jobb og privatliv, siden programmering ofte er en hobby også.  

Derfor er utvikling og forandring i jobben viktig. De fleste utviklere ser etter en arbeidsgiver og et sted hvor de får muligheten til å utvikle seg selv, både personlig, men også på et faglig vis. Det er viktig å sørge for at arbeidsplassen tilbyr utviklingsmuligheter, slik som testing av nye programmeringsspråk og nye verktøy.  

Det er også viktig å være klar over, før du begynner rekrutteringsprosessen, hvilke muligheter som ligger hos den nye arbeidsgiveren og arbeidsplassen. Det kan være lurt å tenke over, og finne svaret på spørsmål som “Hva er viktigst for utvikleren jeg ønsker å rekruttere”.  

 

Det handler først og fremst om å lese menneske bak stillingsbeskrivelsen  

 Selv om du ikke nødvendigvis kan alt om stillingen du skal rekruttere til, er det viktig at du tenker over hvordan du møter kandidaten. Ingen kandidater er like og alle har noe unikt ved seg. Noen kandidater er mer opptatt av teknologien, andre er mer opptatt av arbeidsmiljøet eller fleksibel arbeidshverdag. Lytt til personen du snakker med. Det gjelder å lese mennesker, og møte dem der de er komfortable. Du trenger heller ikke kunne alt om hver eneste IT-stilling du skal rekruttere til. Sørg for at du har gjort så grundig research som du har mulighet til. Legg fram det viktigste på en ryddig og oversiktlig måte. La kandidaten snakke om det som er viktig for dem og få kandidaten engasjert. 

 Utviklere har gjerne flere konkurrerende tilbud i ermet så husk å vær rask i rekrutteringsprosessen, men unngå slurv. Du vil ikke være så rask at du ikke får fram budskapet på riktig måte. Det er tidskrevende og dyrt å ansette feil person, så ikke gjennomfør en prosess du ikke er sikker på.  

 Kort oppsummert handler det først og fremst om å gjøre grundig forarbeid, lytte til kandidaten og deres behov, sørge for at arbeidsplassen tilbyr gode nok arbeidsforhold. Viktigst av alt: pass på at det er en riktig match både bedriften, men også for kandidaten.