Har du erfaring med lønnsarbeid og interesse for HR-faget?

Linde er et ledende industrigass- og ingeniørselskap som hadde et konsolidert salg på 31 milliarder USD (26 milliarder EURO) i 2021. Konsernet sysselsetter cirka 80 000 mennesker globalt og betjener kunder i mer enn 100 land over hele verden.

Linde leverer innovative og bærekraftige løsninger til sine kunder og skaper langsiktig verdi for alle interessenter. Selskapet bidrar til en mer produktiv verden ved å tilby produkter, teknologi og tjenester som hjelper kunder med å forbedre økonomisk og miljøvennlig drift i en stadig mer global økonomi.

Selskapet leverer løsninger for mange forskjellige bransjer, inkludert kjemi og raffinering, mat og drikke, elektronikk, helsevesen, produksjon og metallindustrien. Lindes industrigasser brukes i mange applikasjoner, fra livreddende oksygen for sykehus til rene gasser og spesialgasser for elektronikkproduksjon, hydrogengass for rent drivstoff og mer. Linde leverer også utstyr og state-of-the-art gassprosessløsninger for å støtte kundenes ekspansjon, oppnå effektivitetsforbedringer og utslippsreduksjoner.

Som lønn- og HR-medarbeider i Linde Gas vil du få en unik mulighet til å bli en del av et solid, globalt konsern. Selskapet er fremtidsrettet og vil fremover ha et tydelig fokus på den grønne omstillingen og bærekraft. Totalt i Norge er det ca 215 medarbeidere - dette inkluderer deres produksjonssted på Furuset. På hovedkontoret i Nydalen er det 55 ansatte, hvorav du vil inngå i HR-avdelingen bestående av tre medarbeidere: HR-partner, HR-manager og lønn- og HR-medarbeider. Her vil du bli en del av et faglig sterkt miljø hvor kompetansedeling er en viktig del av kulturen.

I rollen vil du:
 • Være spesialist i Linde Gas' lønns-, tidsregistrerings- og reiseregningssystem
 • Rapportere månedelig til deres økonomisystem
 • Søke om refusjoner (langvarig sykdom)
 • Utarbeide diverse lønns- og ansattrelaterte statistikker internt og eksternt
 • Støtte ledere og ansatte, herunder være kontaktpunkt for alle lønnsrelaterte spørsmål via mail og telefon
 • Rekruttering
 • Andre administrative HR-oppgaver
Vi ser for oss at du:
 • Mestrer både lønn, reiseregninger og regnskap
 • God kunnskap om relevant lovverk koblet til lønn
 • Har en bachelor innen økonomi & administrasjon, finans, regnskap, HR o.l.
 • Har arbeidet i en tilsvarende rolle og er erfaren med lønnsarbeid
 • Har erfaring med Excel og mestrer dette godt
I startfasen vil rollen være preget av mest lønnsarbeid, men det er tiltenkt flere HR-faglige oppgaver på sikt. Erfaring fra andre administrative HR-oppgaver er derfor en fordel, men ikke et krav. Det viktigste er at du har interesse for HR og mennesker.

Linde Gas tilbyr en av de beste pensjonsordningene på markedet, samt gode helseforsikringer. I tillegg vil du få fem ukers ferie og mulighet for to dager hjemmekontor i uken. Du vil bli en del av et hyggelig og sosialt miljø med muligheter for faglig utvikling.

Dreamwork Financials bistår Linde Gas i denne rekrutteringsprosessen. Søknader vil behandles fortløpende. Dersom du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Talent Acquisition Specialist Marte Dokken Storvik, på mail: mds@dreamwork.no eller telefon: 950 26 921.
  • Lønn /
  • Payroll /
  • Lønningsmedarbeider /
  • HR & Recruitment /
  • HR and payroll /
  • HR /