fbpx

Rekruttering Oslo

Dreamwork jobber med rekruttering i Oslo, og vi vektlegger nær kontakt med oppdragsgivere og kandidater. Vi har i løpet av den tiden vi har eksistert etablert et solid nettverk både på kandidat- og kundesiden.

For å oppnå et optimalt resultat ved rekruttering i Oslo, skreddersyr vi hvert oppdrag. Vi vil i den sammenheng være rådgivende med hensyn til om kompetansebehovet best dekkes gjennom fast- eller midlertidig ansettelse. Vi har gode erfaringer med utleie av personell der tradisjonell rekruttering tidligere har vært benyttet i Oslo.

Rekruttering er et eget fag, og for å ha ekspertise i faget må du enten ha jobbet mange år med rekruttering eller ha en sammensatt yrkesbakgrunn. Våre konsulenter har variert yrkesbakgrunn som gjør at vi forstår behovet og fagspråket til kundene våre når vi gjør rekruttering i Oslo.

Vår rekrutteringsprosess begynner med at vi innhenter informasjon og kartlegger ditt rekrutteringsbehov. Det er viktig for oss som rekrutteringsbyrå å forstå hva som er viktig for deg, hva som er din bedrifts historie, fremtidsmål, bedriftskultur, forretningsmodell, struktur og strategi. Dette vil gi oss en solid og trygg ramme å jobbe utifra når vi gjør rekruttering for din organisasjon.

Videre i rekrutteringsprosessen er vi opptatt av hvilken type utdannelse/arbeidserfaring og personlige egenskaper det er ønskelig at den aktuelle kandidaten skal ha. Det er også viktig at vi kartlegger hva som skal til for å lykkes i stillingen, eventuelle utfordringer og hvordan bedriften måler suksess. Med denne kunnskapen utarbeider Dreamwork en kandidat- og stillingsprofil som blir grunnlaget for videre arbeid for din rekruttering i Oslo.

En del bedrifter ønsker å gjennomføre sine rekrutteringsprosesser ved bruk av interne ressurser. Dette har vi selvfølgelig respekt for, men husk at vi er her hvis det oppstår et behov for støtte.

Kontakt Dreamwork rekrutteringbyrå for en prat om vikariater og rekruttering i Oslo, headhunting eller andre fagfelt. Vi gjør rekruttering i Oslo enklere for deg, og finner den riktige kandidaten til jobben.


Har du behov for ansatte?