Nye lovendringer innen bemanning i 2023

Justitia, rettferdighetens gudinne, symboliserer her lovendringene som er forventet innen bemanning

I hvilke tilfeller kan man drive med bemanning i fremtiden?

Den 17.juni 2022 foreslo den nye regjeringen at det vil bli satt i gang et lovarbeid for Ä begrense bemanningsbransjens omgang og rolle. I dette blogginnlegget skal vi gÄ nÊrmere inn pÄ de mest inngripende lovendringene innen bemanning, og se pÄ hvilke muligheter vi vil ha til Ä leie ut personell i fremtiden.

For Ä kunne forklare hva de forventede lovendringene vil innebÊre for bransjen, kan det vÊre fordelaktig Ä gÄ gjennom hvilke muligheter bemanningsbransjen har til Ä leie ut personell med dagens regelverk. Dette er et ganske sÄ bredt og omfattende spÞrsmÄl Ä besvare i ett enkelt blogginnlegg. Vi vil derfor gÄ inn pÄ de viktigste og mest grunnleggende Ärsakene her.

 

Hvilke lover snakkes om?

Vi starter med Ä se pÄ arbeidsmiljÞloven § 14-12 fÞrste ledd hvor det stÄr om innleie fra virksomheter som har som formÄl Ä drive utleie, som er et bemanningsbyrÄ i dette tilfellet. I denne paragrafen stÄr det beskrevet at innleie er lov i samme utstrekning som det er lov Ä ansette midlertidig etter aml § 14-9 andre ledd a-e. GÄr vi nÊrmere inn pÄ hva som stÄr nedfelt i denne paragrafen, kan vi ansette midlertidig i fÞlgende situasjoner:

  • nĂ„r arbeidet er av midlertidig karakter
  • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • for praksisarbeid
  • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • med idrettsutĂžvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Det vil altsÄ si at bemanningsbyrÄer kan leie ut personell nÄr noen av disse behovene oppstÄr og nÄr kriteriene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Hvilke kriterier dette er snakk om vil bli beskrevet videre i blogginnlegget.

 

Hvilke lovendringer diskuteres?

Forslaget om Ä begrense bemanningsbransjens omgang og rolle er begrunnet i regjeringens mÄl om Ä sikre hele og faste stillinger som bygger opp om topartsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I lovproposisjonen foreslÄs blant annet denne endringen i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak:

  • Adgangen til Ă„ leie inn fra bemanningsforetak ved «arbeid av midlertidig karakter» i arbeidsmiljĂžloven § 14-12 fjernes.

Det innebÊrer at § 14-12 andre ledd bokstav a. «nÄr arbeidet er av midlertidig karakter» kan bli fjernet. Det vil med andre ord si at bemanningsbransjen mulighet til Ä leie ut personell vil bli mer begrenset. Hva som er arbeid av midlertidig karakter beror en skjÞnnsmessig vurdering. Det er et absolutt krav at bedriftens behov for arbeidskraft er tidsbegrenset og det er vanligvis en type arbeid som skiller seg fra det som ellers er lÞpende arbeid i bedriften.

Eksempel pÄ tilfeller hvor arbeidets karakter tilsier midlertidig ansettelse, kan vÊre hÄndverkere som ansettes for Ä fullfÞre et bestemt boligprosjekt, spesielle eksperter som ansettes for Ä utfÞre et bestemt forskningsarbeid, eller arbeidstakere som ansettes for Ä utfÞre et arbeid som er svÊrt sesongpreget, f.eks. snÞbrÞyting pÄ vinterstid. Arbeid som omfattes av bokstav a, er altsÄ typisk prosjektarbeid, nÄr det er et reelt og tidsavgrenset prosjekt.

Forslaget om Ä fjerne utleie av personell til stillinger som er av midlertidig karakter vil da lede til at innleie fra bemanningsbyrÄ fÞrst og fremst vil vÊre aktuelt ved reelle vikariater (altsÄ arbeid i stedet for en annen eller andre). Eksempler pÄ tilfeller hvor arbeidet er i stedet for en annen kan vÊre foreldrepermisjon eller ved langtidssykdom.

 

Hvordan pÄvirker de nye lovendringene bransjen?

De nye lovendringene vil kunne tillate innleie etter avtale med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Det vil med andre ord si at det Äpnes for at virksomheter som er bundet av tariffavtale, kan avtale en stÞrre adgang til innleie med de tillitsvalgte. Det er viktig Ä pÄpeke at en bedrift som skal inngÄ en slik avtale om innleie, mÄ vÊre bundet av landsomfattende tariffavtale inngÄtt med en fagforening med innstillingsrett.

PÄ andre siden vil innstrammingen av de foreslÄtte lovendringene ramme hardest byggplasser, hvor det foreligger et totalforbud mot innleie av personell. I starten var denne lovendringen ogsÄ rettet mot innleie av helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse, men som det nÄ ser ut til at regjeringen har snudd om, og gir et avgrenset unntak fra regelen.

 

NĂ„r trer lovendringene i kraft?

Departementet foreslÄr at nye regler om innleie fra bemanningsforetak skal tre i kraft fra 2023. Vi tror at disse reglene vil mest sannsynlig tre i kraft mellom mars og juni 2023. Med regjeringens forstÄelse for at bemanningsbransjen vil trenge tid til Ä innstille seg det nye lovverket, vil det trolig komme overgangsregler og mer informasjon om inngÄtte avtaler fÞr lovendringene vil tre i kraft. Den 12 desember skal lovendringene behandles pÄ stortinget og vi vil derfor fÄ mer konkret informasjon fÞr julen 2022.

Vi i fÞlger nÞye med pÄ de nye foreslÄtte lovendringene og hva som rÞrer seg i nyhetsbilde. Ta kontakt med oss i Dreamwork dersom din bedrift vurderer innleie av personell. Vi hjelper deg med Ä ta de riktige avgjÞrelsene nÄr ditt bemanningsbehov oppstÄr.

Lurer du pÄ hvordan vi kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Du kan nÄ oss pÄ post@dreamwork.no eller per telefon pÄ +47 24 02 20 32!

Martin Buer

Martin Buer

CHRO - Dreamwork
Linkedin