Dreamwork Financials

Dreamwork Financials er spesialisert på bemanning innen regnskap, bank og finans.

 

Bemanning innen regnskap, bank og finans

Dreamwork Financials bistår kunder med å bemanne kvalitetskandidater til stillinger innen regnskap, bank og finans. Bemanningsperioden er over 3-6-9 eller 12 måneder, og vi har selvfølgelig hele arbeidsgiveransvaret under denne perioden.

Vi skreddersyr hver løsning til hver enkelt bedrift. Det aller første vi gjør er å bli kjent med bedriften din. Dette gjelder både nåværende kompetanse, kultur og fremtidige planer. Under denne samtalen utfører vi også en behovsavklaring for å vite akkurat hvilke type stillinger som må fylles, og hva du mener som skal til for at denne personen skal lykkes. Med lang erfaring i rekrutteringsfaget, vil vi også fungere som en rådgivende part under denne delen av prosessen.

dreamwork-financials-bemanning-innen-regnskap-og-finans-profesjonell-dame-smiler-mens-hun-snakker-med-profesjonell-mann

Hvordan fungerer bemanning innen regnskap og finans?

For å sikre deg din drømmekandidat utfører vi i Dreamwork Financials, en rekke aktiviteter. Vi setter også opp en prosjektplan sammen med deg før vi starter søket etter din neste medarbeider. På denne måten kan du ha oversikt over hva vi jobber med til enhver tid, om dette er ønskelig. Forenklet sagt utfører vi blant annet disse aktivitetene når vi driver med bemanning innen regnskap, bank og finans;

Kravspesifikasjon.

Sammen med dere setter vi opp en kravspesifikasjon. Hvilken type kandidat(er) er dere ute etter? Hvilken kompetanse, programvarekunnskaper og erfaring er dere ute etter, og hva skal til for at denne personen passer inn i sin nye stilling i din bedrift.

Annonsering og søk.

Dette er to aktiviteter som pågår parallelt. Det ene er at vi annonserer på plattformene hvor kandidatene oppholder seg, samtidig som at våre rådgivere utfører aktive søk, og kontakter potensielle kandidater. For oss er det viktig å nå ut til de passive søkerne, da det ikke nødvendigvis er de som søker på stillingene som er mest kvalifiserte. I tillegg kan dere også velge å benytte dere av Dreamwork Technology, for å tiltrekke dere og beholde de beste kandidatene.

Intervjuer

Vi utfører intervjuer fortløpende med potensielle kandidater. Et viktig verktøy vi bruker, er Dreamwork Assessment, en personlighetsanalyse. Denne brukes som en del av intervjuene for å få enda mer innsikt i hvordan personen fungerer på et mellommenneskelig plan, kognitiv prosesseringsmetode og i forhold til arbeidsoppgaver.

Referansesjekk

Vi utfører selvfølgelig alltid grundige referansesjekker før vi presenterer potensielle kandidater til dere.

Arbeidsgiveransvar og oppfølging

Oppfølging med kandidaten. Når det kommer til bemanning innen regnskap og finans, har vi arbeidsgiveransvaret og følger derfor opp kandidaten(e). Dette innebærer medarbeidersamtaler, oppfølgingssamtaler, lønnskjøring, pensjon, sykepenger osv.

dreamwork-financials-bemanning-innen-regnskap-og-finans-damer-gir-high-five

Hvorfor bruke Dreamwork Financials som bemanningspartner?

Et av våre grunnpilarer innen bemanning innen regnskap, bank og finans, er at vi fokuserer på proaktivitet. Vi i Dreamwork Financials opprettholder kontakten med potensielle kandidater, selv når vi ikke holder på med et aktivt prosjekt. Dermed kan det godt være vi har en relevant kandidat i loopen allerede når du kontakter oss.

Du kan best din bedrift, mens vi kan rekrutteringsfaget. Siden oppstarten, har vi i Dreamwork spesialisert oss på kommersielle og finansielle roller. Mange av våre rådgivere har holdt på med rekrutteringsfaget i flere år før de startet i Dreamwork. Dette innebærer at hver rådgiver har bygget store nettverk innen bransjen på LinkedIn, og at vi holder oss oppdaterte på det som skjer.

Samtidig benytter vi oss av avansert teknologi for å tiltrekke oss og beholde de beste kandidatene, også de som ikke er aktive jobbsøkere.

Du betaler ikke for en enkeltrådgivers tid, men for et tverrfaglig team som kan løse ditt prosjekt på best mulig måte. Vi selger en løsning som er spesielt tilpasset din bedrifts behov for bemanning innen regnskap og finans. Dermed er kandidaten(e) vi presenterer til deg, spesifikt tiltenkt din bedrift.